ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

Letter Recognition for Reading in Special Education

A Foundational Skill for Emerging Readers 

 

Letter recognition is the first skill a child needs to learn before beginning the task of learning decoding skills and then word recognition. Small children often learn to recognize the letters in their name first, and with that, they gain the understanding that letters, when put together, lead to meaning. Learning disabled children often do not.

Εκπαιδευτικές αλλαγές

Τα εκπαιδευτικά συστήματα συχνά εισάγουν αλλαγές για να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος, με τρόπο που η αλλαγή αποτελεί τη νέα σταθερά, όπως ακριβώς και για την κοινωνία.

How to foster innovation in education

Get a hundred teachers together at a conference on innovation in education and there's a very particular atmosphere in the room. Excitement, hope and passionate enthusiasm mingle with fear about the future , insecurity about current practice, and curiosity about the practical demands of the rapid technological revolution.

Introducing Your Class Rules

Specific Ways to Introduce Your Rules to Students 

 

It's important to introduce your class rules on the first day of school. These rules serve as a guideline for students to follow throughout the school year. The following article will give you a few tips on how to introduce your class rules, and why it's best to only have a few.

5 Fun Field Trip Ideas

Field Trip Ideas for Elementary School Classrooms 

 

Field trips are a wonderful way for children to connect what they are learning in class to the outside world. For instance, if you are teaching your students about dinosaurs, the best way to wrap up the unit is to bring the class on a field trip to your local dinosaur exhibit at the museum.