ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

Η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης αλλάζει τον εγκέφαλο…

Η συμπόνια ή ενσυναίσθηση περιλαμβάνει την ικανότητα των ανθρώπων να αισθάνονται συμπάθεια για τους άλλους και να κατανοούν τον πόνο των άλλων ανθρώπων. Βέβαια, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ενσυναίσθηση περιλαμβάνει κάτι περισσότερο από συμπάθεια. Η ενσυναίσθηση βοηθά τους ανθρώπους να αισθάνονται τι νιώθουν οι άλλοι, αλλά επίσης τους ωθεί να βοηθήσουν τους άλλους και να τους ανακουφίσουν τον πόνο τους.  

10 Innovative Learning Strategies For Modern Pedagogy

This is an excerpt from a report, produced in collaboration with SRI International, that proposes ten innovations that are already in currency but have not yet had a profound influence on education. 

The Eight Characteristics Of Effective School Leaders

Trying to pin down what makes an effective school leader can be a little like trying to eat soup with a fork, but a group of academics has come up with what looks like a pretty good list.

5 Tech-Free Classroom Innovations, and Ideas for Getting Started

When people think of the future of learning, they envision AI headsets and virtual touchscreens that hover inches from students’ faces; global teams managed by students who interact half-way across the world in digital interfaces that translate content into their native tongue.

What images come to mind when you think about future learning? Is it half AI, half human? Comprised of virtual realities that exist simply by strapping on a headset or double-clicking a built-in earpiece?

How Coaching Can Impact Teachers, Principals, and Students

The following is an excerpt from my new book, The Art of Coaching: Effective Strategies for School Transformation. It offers a coaching framework and dozens of tools which can used by a range of educators. The following is from chapter one.