ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

Top 7 Innovations of 21st Century

The 21st Century witnessed many innovations that improved our life.

We Need To Rethink Innovation For The 21st Century

One of the most interesting things the new era of innovation, which will create profoundly new technologies, classes of data and business models. It is likely to be the most important shift we’ve seen in at least 50 years and perhaps in a century.

Education in the United Kingdom: Endless Innovation.

THE TEACHER-STUDENT BOUNDARY

The most outstanding difference we witnessed in the UK education system is the teacher-student boundary.

Ten innovations that have changed English language teaching.

What innovations in English language teaching (ELT) have had the biggest impact on your teaching?

Η Γλωσσική Κατάκτηση από το Άλφα ως το Ωμέγα.

Κυριότερες Θεωρίες Γλωσσικής Κατάκτησης.

Οι μέχρι σήμερα μελέτες που εχουν πραγματοποιηθεί για την ανάπτυξη και την εξέλιξη του λόγου και της ομιλίας, καθώς και τα ερευνητικά δεδομένα που αναφέρονται στις διάφορες διαταραχές του λόγου, έχουν διαπιστώσει ότι η γλωσσική ανάπτυξη και εξέλιξη, δεν είναι αποτέλεσμα μόνο βιογενετικών καταβολών, αλλά και κοινωνικοπολιτιστικών προϋποθέσεων.