ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Right Hemisphere Involvement in Auditory Processing: A Review

An orthodox opinion within neurolinguistics is left hemispheric lateralization for language processing.

Γεώργιος Μπαμπινιώτης: η σημασία της μητρικής γλώσσας

Στο πλαίσιο μιας «γλωσσικής οικολογίας», η οποία διέπει τον κόσμο τής γλώσσας, η φυσική για τον άνθρωπο κατάσταση είναι «η γλωσσική πολυμορφία», που καταξιώνει και κάθε μητρική γλώσσα.

«Βελούδινες λέξεις»

Υπάρχουν, άραγε, «βελούδινες λέξεις»;

Forensic linguistics gives victims and the wrongfully convicted the voices they deserve

“Most people take language for granted, but not you ...You and I both appreciate the power and specificity of words”.

Curious Kids: how did spoken language start?

 I want to know how did language in words start? - Finn, age 10, Melbourne.