ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Συμπεριληπτική Εκπαίδευση

Τα παιδιά έρχονται στον σχολικό χώρο, φέροντας ιδιαιτερότητες κι ανισότητες, που οφείλονται σε κοινωνικούς, πολιτισμικούς, αλλά κι ατομικούς παράγοντες. Η ευρύτητα των αναγκών του κάθε παιδιού αναδύει το αίτημα για μια εκπαίδευση συμπεριληπτική (inclusive education), μια εκπαίδευση που συμπεριλαμβάνει όλους τους μαθητές και τους δίνει τη δυνατότητα να φοιτούν στο γενικό σχολείο της γειτονιάς τους, στο οποίο αντιμετωπίζονται ισότιμα. Στα σχολεία της συμπερίληψης, η διαφορετικότητα γίνεται δεκτή με εγκαρδιότητα και λειτουργεί περισσότερο σαν πηγή μάθησης, παρά σαν πρόβλημα.

Tips for Teachers: Teaching Students with Disabilities

Provide More Direct Instruction and As Much One-On-One Instruction As Possible 

Τι θα πρέπει να προσέχει ο δάσκαλος σχετικά με τον λόγο & την ομιλία ενός παιδιού

Εάν εισαχθεί στο σχολείο ένα παιδί που αντιμετωπίζει δυσκολίες στον λόγο ή/και στην ομιλία, οι οποίες δεν έχουν αναγνωριστεί, ο δάσκαλος της τάξης είναι το άτομο το οποίο μπορεί να αντιληφθεί τις δυσκολίες ανάλογα με τις δεξιότητες και τις γνώσεις του.

Διαδικασία της «προσοχής/συγκέντρωσης» και γιατί κάποια παιδιά δυσκολεύονται περισσότερο;

Πόσο απλό είναι τελικά το να προσέξουμε;

Οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν ότι η προσοχή παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην διαδικασία της μάθησης, αλλά αυτό που λίγοι γνωρίζουν είναι ότι ουσιαστικά η προσοχή είναι το πρώτο βήμα της διαδικασίας της μάθησης, το οποίο λαμβάνει χώρα στον εγκέφαλο.  Η προσοχή είναι μια «χοάνη» που επιτρέπει στα παιδιά να επιλέξουν και να λάβουν πληροφορίες. Μόλις η πληροφορία φτάσει, ο εγκέφαλος την «αξιολογεί» και την αποθηκεύει στη μνήμη.

14 τρόποι να βοηθήσετε το παιδί με ΔΕΠΥ ή χωρίς να μάθει την οργάνωση και την υπευθυνότητα

Τα παιδιά με ΔΕΠΥ (Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας), αλλά και πολλά παιδιά χωρίς ΔΕΠΥ, δυσκολεύονται να μάθουν να οργανώνουν τόσο το χώρο όσο και το χρόνο τους.