Ανακοίνωση για τις Εξετάσεις DELF Δεκεμβρίου 2020

Οι εξετάσεις DELF περιόδου Δεκεμβρίου 2020 οι οποίες δεν διεξήχθησαν λόγω πανδημίας,

προβλέπεται να λάβουν χώρα τον Μάιο 2021, με την προϋπόθεση να λάβουμε έγκριση από τις αρμόδιες Ελληνικές αρχές.

Αναλυτικό πρόγραμμα θα αναρτηθεί μόλις αυτό καταστεί εφικτό.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, η Υπηρεσία Εξετάσεων βρίσκεται στη διάθεσή σας: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.