Αποτελέσματα εξετάσεων Cambridge English 15-16 Μαΐου 2021

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων

Cambridge English A2 Key (KET) for Schools, B1 Preliminary (PET) for Schools, B2 First (FCE) for Schools, C1 Advanced (CAE) και C2 Proficiency (CPE) 15-16 Μαΐου 2021 που διοργανώθηκαν από την Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι τώρα διαθέσιμα.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων είναι διαθέσιμα από το Cambridge English: