MSU EXAMS

Σύντομη περιγραφή

 

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του Certificate of English Language Competency του Michigan State University (MSU-CELC) αποτελούνται από τέσσερα μέρη, σχεδιασμένα για να αξιολογούν τη γλωσσική ικανότητα στα αγγλικά σε επίπεδο Β2 και στις τέσσερις ενότητες (Παραγωγή γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ).

 

Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία σε κάθε ενότητα είναι 25 μονάδες, ενώ η συνολική βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει ένας εξεταζόμενος είναι 100 μονάδες. Για την επιτυχή συμμετοχή του στις εξετάσεις του MSU-CELC, ο εξεταζόμενος θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 μονάδες στο σύνολο του τεστ.

 

Ακολουθεί μία περιγραφή των ενοτήτων:

 

Ενότητα Παραγωγής Γραπτού Λόγου

 

Η ενότητα αυτή απαρτίζεται από δύο μέρη: την Έκθεση (20 μονάδες) και τη Γραμματική (5 μονάδες).

 

Think About it- Write About it!

 

Ο εξεταστής διαβάζει δυνατά δύο θέματα στους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν μία έκθεση με την άποψή τους επάνω σε ένα από τα παρεχόμενα θέματα μέσα σε 35 λεπτά, απαντώντας στην ερώτηση που τους τίθεται στο βέλτιστο των δυνατοτήτων τους. Δεν υπάρχει όριο λέξεων, παρ’ όλ’ αυτά η έκθεση αναμένεται να έχει έκταση τουλάχιστον 3 παραγράφων. Κατά τη βαθμολόγηση, η ανάπτυξη των ιδεών, η γραμματική, το λεξιλόγιο και η οργάνωση του γραπτού λόγου του κάθε υποψηφίου αξιολογείται από 2 βαθμολογητές του MSU.

 

Grammar you can use!

 

Αυτή η ενότητα έχει διάρκεια 25 λεπτών και αποτελείται από 40 ερωτήσεις επάνω σε κοινά γραμματικά φαινόμενα, όπως ο σχηματισμός των πτώσεων και οι συμπληρωματικές δομές. Κάθε ερώτηση εξετάζει ένα γραμματικό φαινόμενο.

 

Ενότητα Κατανόησης Προφορικού Λόγου

 

Αυτή η ενότητα διαρκεί περίπου 45 λεπτά και αποτελείται από 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Χωρίζεται σε 3 μέρη: σύντομες συνομιλίες (1 ερώτηση μετά από κάθε απόσπασμα), εκτενέστερες συνομιλίες (3-4 ερωτήσεις μετά από κάθε απόσπασμα) και εκτενείς διάλογοι. Στο τελευταίο μέρος, ακούγονται δύο εκτενή αποσπάσματα, τα οποία ακολουθούνται από 10 ερωτήσεις το καθένα. Τα αποσπάσματα στο τρίτο μέρος ακούγονται δύο φορές. Όλες οι ερωτήσεις παρατίθενται στο εξεταστικό βιβλιάριο (exam booklet) με τη σειρά που ακούγονται. Στην ενότητα αυτή ακούγονται να συνομιλούν άνθρωποι με προφορές από τη Βόρεια Αμερική, οι οποίοι έχουν ηχογραφηθεί χωρίς την παρεμβολή κάποιου εξωτερικού ήχου.

 

Ενότητα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

 

Η ενότητα αυτή διαρκεί 60 λεπτά και αποτελείται από 4 εκτενή κείμενα (έως 450 λέξεις), το καθένα από τα οποία ακολουθείται από 10 ερωτήσεις. Ο εξεταζόμενος καλείται να αναζητήσει συγκεκριμένες πληροφορίες και έννοιες μέσα στο κείμενο, να μαντέψει λεξιλογικές έννοιες μέσα από τα συμφραζόμενα και να αντιληφθεί την οργάνωση του κειμένου, ενώ εξετάζεται για τη συνολική κατανόηση του γραπτού λόγου. 

 

Σε αυτό το επίπεδο δεν εξετάζεται η ικανότητα εξαγωγής συμπερασμάτων.

 

Οι ερωτήσεις παρατίθενται με τη σειρά που εμφανίζονται και οι πληροφορίες που απαιτούνται για την απάντησή τους.

 

Ενότητα Παραγωγής Προφορικού Λόγου

 

Στην προφορική συνέντευξη, διάρκειας 10-12 λεπτών, ο εξεταζόμενος αξιολογείται από 2 ανεξάρτητους βαθμολογητές. Μετά από μία μικρή προθέρμανση η οποία δεν βαθμολογείται, ο εξεταζόμενος καλείται να απαντήσει σε 6 ερωτήσεις, οι οποίες συνήθως δεν σχετίζονται θεματικά.

 

Στο επίπεδο MSU-CELC ο εξεταζόμενος καλείται να δώσει 2 περιγραφές και 2 αφηγήσεις και να υποστηρίξει 2 απόψεις του. Στο συγκεκριμένο επίπεδο, ένας από τους εξεταστές δίνει ως παράδειγμα τη δική του απάντηση στην πρώτη περιγραφή και στην πρώτη αφήγηση, προτού ζητήσει από τον υποψήφιο να απαντήσει. 

 

Κάθε δραστηριότητα βαθμολογείται ξεχωριστά.

 

Σε ποιους απευθύνονται οι συγκεκριμένες εξετάσεις;

 

Οι εξετάσεις MSU-CELC απευθύνονται σε υποψήφιους που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 6 χρόνια διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας σε ένα μέσο φροντιστήριο ξένων γλωσσών και σε όλους όσους έχουν κατακτήσει ένα ανώτερο-μέσο επίπεδο γλωσσικής ικανότητας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να ανταποκρίνονται σε καθημερινές καταστάσεις χωρίς καμία δυσκολία.

 

Εσείς γνωρίζετε ποιο είναι το δικό σας επίπεδο στα αγγλικά; Δοκιμάστε να συμπληρώσετε ένα υπόδειγμα εξετάσεων MSU-CELC και ανακαλύψτε το!

 

MSU-CELP (Certificate of English Language Proficiency) C2 

 

Σύντομη περιγραφή

 

Οι εξετάσεις για την απόκτηση του πτυχίου Certificate of English Language Proficiency του Michigan State University βασίζονται σε ένα τεστ που χωρίζεται σε τέσσερα μέρη, σχεδιασμένο για να αξιολογεί τη γλωσσική ικανότητα στα αγγλικά σε επίπεδο Γ2 και στις τέσσερις ενότητες (Παραγωγή γραπτού λόγου, Κατανόηση προφορικού λόγου, Κατανόηση γραπτού λόγου, Παραγωγή προφορικού λόγου) του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ). Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στην αγγλική καθομιλουμένη γλώσσα που χρησιμοποιείται από έναν μορφωμένο ομιλητή παρά στην εξειδικευμένη γλώσσα που χρησιμοποιείται για ακαδημαϊκούς σκοπούς.

 

Η μέγιστη δυνατή βαθμολογία σε κάθε ενότητα είναι 25 μονάδες, ενώ η συνολική βαθμολογία που μπορεί να συγκεντρώσει ένας εξεταζόμενος είναι 100 μονάδες. Για την επιτυχή συμμετοχή του στις εξετάσεις του MSU-CELP, ο εξεταζόμενος θα πρέπει να καλύπτει δύο κριτήρια. Πρώτον, να έχει καταφέρει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 60 μονάδες στο σύνολο του τεστ και δεύτερον, να μην έχει βαθμολογία μικρότερη από 12 μονάδες σε οποιαδήποτε ενότητα. Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος συγκεντρώσει συνολικά 70 μονάδες και πάνω, περνάει επιτυχώς τις εξετάσεις, χωρίς απαραιτήτως να καλύπτεται το δεύτερο κριτήριο.

 

Ακολουθεί μία περιγραφή των ενοτήτων:

 

Ενότητα Παραγωγής Γραπτού Λόγου

 

Η ενότητα αυτή απαρτίζεται από δύο μέρη: την Έκθεση (20 μονάδες) και τη Γραμματική (5 μονάδες).

 

Think About it- Write About it!

 

Ο εξεταστής διαβάζει δυνατά δύο θέματα στους υποψηφίους και εξηγεί τυχόν άγνωστο λεξιλόγιο. Οι υποψήφιοι καλούνται να γράψουν την άποψή τους επάνω σε ένα από τα θέματα σε μία έκθεση μέσα σε 35 λεπτά, απαντώντας στην ερώτηση που τους τίθεται στο βέλτιστο των δυνατοτήτων τους. Δεν υπάρχει όριο λέξεων, παρ’ όλ’ αυτά η έκθεση αναμένεται να έχει έκταση τουλάχιστον 3 παραγράφων. Κατά τη βαθμολόγηση, η ανάπτυξη των ιδεών, η γραμματική, το λεξιλόγιο και η οργάνωση του γραπτού λόγου του κάθε υποψηφίου αξιολογείται από 2 βαθμολογητές του MSU.

 

Grammar you can use!

 

Αυτή η ενότητα έχει διάρκεια 20 λεπτών και αποτελείται από 40 ερωτήσεις επάνω σε κοινά γραμματικά φαινόμενα, όπως ο σχηματισμός των πτώσεων και οι συμπληρωματικές δομές. Κάθε ερώτηση εξετάζει ένα φαινόμενο τη φορά.

 

Ενότητα Κατανόησης Προφορικού Λόγου

 

Αυτή η ενότητα διαρκεί περίπου 45 λεπτά και αποτελείται από 40 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής. Χωρίζεται σε 3 μέρη: σύντομες συνομιλίες (1 ερώτηση μετά από κάθε απόσπασμα), εκτενέστερες συνομιλίες (3-6 ερωτήσεις μετά από κάθε απόσπασμα) και εκτενείς διάλογοι. Στο τελευταίο μέρος, ακούγονται δύο εκτενή αποσπάσματα, τα οποία ακολουθούνται από 10 ερωτήσεις το καθένα. Τα αποσπάσματα σε αυτό, το τρίτο μέρος, ακούγονται δύο φορές. Όλες οι ερωτήσεις παρατίθενται στο βιβλιαράκι των εξετάσεων με τη σειρά που δίνονται και οι απαραίτητες πληροφορίες για να απαντηθούν μέσα από τον διάλογο. Στην ενότητα αυτή ακούγονται να συνομιλούν άνθρωποι με προφορές από τη Βόρεια Αμερική, οι οποίοι έχουν ηχογραφηθεί χωρίς την παρεμβολή κάποιου εξωτερικού ήχου.

 

Ενότητα Κατανόησης Γραπτού Λόγου

 

Η ενότητα αυτή διαρκεί 60 λεπτά και αποτελείται από 4 εκτενή κείμενα (έως 450 λέξεις), το καθένα από τα οποία ακολουθείται από 10 ερωτήσεις. Ο εξεταζόμενος καλείται να αναζητήσει συγκεκριμένες πληροφορίες και έννοιες μέσα στο κείμενο, να μαντέψει λεξιλογικές έννοιες μέσα από τα συμφραζόμενα και να αντιληφθεί την οργάνωση του κειμένου, ενώ εξετάζεται για τη συνολική κατανόηση του γραπτού λόγου και την ικανότητα εξαγωγής συμπερασμάτων.

 

Οι ερωτήσεις παρατίθενται με τη σειρά που εμφανίζονται και οι πληροφορίες που απαιτούνται για την απάντησή τους.

 

Ενότητα Παραγωγής Προφορικού Λόγου

 

Στην προφορική συνέντευξη, διάρκειας 10-12 λεπτών, ο εξεταζόμενος αξιολογείται από 2 ανεξάρτητους βαθμολογητές. Μετά από μία μικρή προθέρμανση η οποία δεν βαθμολογείται, ο εξεταζόμενος καλείται να απαντήσει σε 6 ερωτήσεις, οι οποίες συνήθως δεν σχετίζονται θεματικά.

 

Στο επίπεδο MSU-CELP ο εξεταζόμενος καλείται να δώσει 1 περιγραφή και 1 αφήγηση και να υποστηρίξει 4 απόψεις του. Κάθε δραστηριότητα βαθμολογείται ξεχωριστά.

 

Σε ποιους απευθύνονται οι συγκεκριμένες εξετάσεις;

 

Οι εξετάσεις MSU-CELP απευθύνονται σε υποψήφιους που έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον 8 χρόνια διδασκαλίας της αγγλικής γλώσσας σε ένα μέσο φροντιστήριο ξένων γλωσσών και σε όλους όσους έχουν κατακτήσει ένα προχωρημένο, ανώτερο επίπεδο γλωσσικής ικανότητας. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να μπορούν να ανταποκρίνονται σε καθημερινές αλλά και επίσημες καταστάσεις χωρίς καμία δυσκολία.

 

Εσείς γνωρίζετε ποιο είναι το δικό σας επίπεδο στα αγγλικά; Δοκιμάστε να συμπληρώσετε ένα υπόδειγμα εξετάσεων MSU-CELP και ανακαλύψτε το!  

MSU - CELC (B2)

 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ
Άνοιξη 2018 20 Μαΐου 2018 5 Φεβρουαρίου - 15 Μαρτίου 2018 145 €

MSU - CELP (C2)

 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΡΑ
Άνοιξη 2018 19 Μαΐου 2018 5 Φεβρουαρίου - 15 Μαρτίου 2018 160 €

   

Εξεταστικά Κέντρα

 

Οι εξετάσεις MSU διεξάγονται σε περισσότερες από 40 πόλεις σε όλη την Ελλάδα: τα εξεταστικά κέντρα που διαχειρίζεται στο Γραφείο Εξετάσεων του Κολλεγίου Ανατόλια (βόρεια Ελλάδα) σημειώνονται στον χάρτη με ένα τετράγωνο, ενώ όσα κέντρα διαχειρίζεται το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (νότια Ελλάδα) σημειώνονται με έναν κύκλο.

 

Northern Greece Southern Greece
Alexandroupolis
Agrinio
Drama
Arta
Edessa
Athens
Igoumenitsa
Chalkida
Ioannina
Chania
Kastoria
Chios
Katerini
Corfu
Kavala
Herakleio
Kilkis
Kalamata
Komotini
Karditsa
Kozani
Korinthos
Larissa
Kos
Orestiada
Lamia
Ptolemaida
Lasithi
Serres
Livadia
Thessaloniki
Messolonghi
Veria
Mytilini
Volos
Nafplio
Xanthi
Patras
 
Preveza
 
Pyrgos
 
Rethymno
 
Rhodes
 
Samos (May 2018)
 
Sparti
 
Syros (May 2018)
 
Trikala
 
Tripoli
 
Zakynthos (May 2018)

 

Πηγή: https://www.msu-exams.gr