ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Αυτισμός και Παιχνίδι

Ο αυτισμός συνιστά μία αναπτυξιακή διαταραχή, η οποία επηρεάζει σημαντικά την κοινωνικότητα και την ικανότητα επικοινωνίας του παιδιού. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά με αυτισμό να αποφεύγουν παιχνίδια τα οποία ζητούν από εκείνα φαντασία, αλληλεπίδραση και υιοθέτηση ρόλων και να ασχολούνται με αντικείμενα τα οποία τους επιτρέπουν μέσα από μονότονες και στερεοτυπικές κινήσεις να απορροφώνται σε ένα δικό τους κόσμο.

Πώς αξιολογούμε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ;

Μέσα στη τάξη μου έχω αρκετούς μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. Στις διαγνώσεις τους προτείνεται ως τρόπος αξιολόγησης,  οι προφορικές εξετάσεις, ο μεικτός τρόπος ή εναλλακτικοί τρόποι αξιολόγησης.

Η σωστή επικοινωνία με τους γονείς ως σημαντικό βήμα ενός θεραπευτικού πλάνου

Η σωστή επικοινωνία με τους γονείς είναι ένα από τα σημαντικότερα βήματα ενός θεραπευτικού πλάνου. Η ολοκληρωμένη ενημέρωση τους, οι προτάσεις που κάνουμε, η εξατομικευμένη καθοδήγηση καθώς και η επαναξιολόγηση όλων αυτών που έχουν συμβεί είναι μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Τα στάδια της γραφοκινητικής εξέλιξης

Τα στάδια της γραφοκινητικής εξέλιξης

Bringing a Dog to School

A veteran teacher and administrator makes the case for having a therapy dog in elementary school.

When you walk down a hall in my school, you may encounter our therapy dog, Boomer. There were originally reservations in our district about having a therapy dog, but now Boomer is one of the most sought after staff members for his ability to enhance many components of social and emotional learning (SEL).