ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

14 Συμβουλές για να βοηθήσετε το παιδί με ΔΕΠΥ να μάθει την οργάνωση

H Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), η διεθνώς γνωστή ως Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD),

 

θεωρείται η πιο κοινή διαταραχή της παιδικής ηλικίας, μιας και το 3 – 7 % του μαθητικού πληθυσμού θα την εκδηλώσει ως διαταραχή. Πρόκειται για μια δια βίου κατάσταση, η οποία αλλάζει πρόσωπα με το πέρασμα του χρόνου.

Εκτελεστικές δεξιότητες και τι πρέπει να γνωρίζουν οι θεραπευτές

«Εκτελεστικές δεξιότητες»/»Εκτελεστικές λειτουργίες». Τι είναι;

 

Πρόκειται για ένα σύνολο δεξιοτήτων που αποτελούν μέρος ενός υψηλότερου επιπέδου γνωστικών διεργασιών, που αναπτύσσονται στους μετωπιαίους  λοβούς, απο την παιδική ηλικία μέχρι  τις αρχές της ενηλικίωσης.

Απλές συμβουλές για πιο αποτελεσματικό διάβασμα στο σπίτι

Σε πολλές οικογένειες, κάθε μεσημέρι και μόλις το σχολείο τελειώσει, ξεκινά η… “περιπέτεια” του διαβάσματος!

Ποιες είναι οι επιτελικές λειτουργίες και πώς επηρεάζουν τη μάθηση;

Οι επιτελικές λειτουργίες (executive functions) είναι ένα σύνολο γνωστικών λειτουργιών οι οποίες είναι απαραίτητες για την προσαρμοστική συμπεριφορά, όπως είναι η επίλυση προβλημάτων και η κοινωνική συμπεριφορά.

Η σωστή επικοινωνία με τους γονείς ως σημαντικό βήμα ενός θεραπευτικού πλάνου

Η σωστή επικοινωνία με τους γονείς είναι ένα από τα σημαντικότερα βήματα ενός θεραπευτικού πλάνου.