ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Πώς η κατανόηση των χωρικών εννοιών μπορεί να βοηθήσει το παιδί στην κατανόηση των μαθηματικών;

Το παιδί, απo την γέννησή του,βιώνει  τον εαυτό του μέσα σ’ ένα περιβάλλον το οποίο χρειάζεται να το κατανοήσει και να το προσδιορίσει, αρχίζοντας πρώτα από την σχέση του περιβάλλοντος σε σχέση με το σώμα του.

Ποια είναι τα εξελικτικά στάδια των νοητικών και μαθηματικών ικανοτήτων;

Για να μπορέσει ένα παιδί να αναπτύξει την μαθηματική σκέψη θα πρέπει να κατακτήσει ένα προς ένα και τα τέσσερα στάδια νοητικής ανάπτυξης όπου σύμφωνα με τον Piaget, η σειρά διαδοχής παραμένει αναλλοίωτη.

“Τοίχος με Lego” – δραστηριότητες και δεξιότητες που αναπτύσσονται

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε στο σπίτι μας ή στον χώρο που εργαζόμαστε τουβλάκια Lego ή τουλάχιστον έχουμε έρθει σε επαφή έστω και μια φορά στη ζωή μας με αυτά.

Τα καλύτερα παιχνίδια για παιδιά με αυτισμό

Τα παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμού συνήθως δυσκολεύονται να εκφράσουν τι τους αρέσει και πολλές φορές η κοινωνικότητα τους δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη όσο στα υπόλοιπα παιδιά.

Πώς τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μαθαίνουν τους αριθμούς και την αρίθμηση;

Ο αριθμός αποτελεί μια αφηρημένη μαθηματική έννοια η οποία, αν και ξεκινάει από τον πραγματικό κόσμο, δεν παραμένει συνδεδεμένη με τα συγκεκριμένα αντικείμενα.