ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

5 Συμβουλές για να ανακαλύψουν τα παιδιά τις δεξιότητές τους το καλοκαίρι

Σύμφωνα με τον ιστότοπο της Εθνικής Ένωσης Θερινής Μάθησης (National Summer Learning Association), «όλοι οι νέοι αντιμετωπίζουν απώλειες μάθησης όταν δεν κάνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες το καλοκαίρι.»

Πρώιμη Παρέμβαση – Τι είναι; Σε ποιους απευθύνεται; Ποιοι την εφαρμόζουν;

Όπως γνωρίζουμε, κάποιες φορές ένα παιδί μπορεί να γεννηθεί με μια ειδική εκπαιδευτική ανάγκη ή αναπηρία , η οποία θα επηρεάσει με κάποιον τρόπο την ανάπτυξή του. Κάποιες άλλες φορές, αυτή η εκπαιδευτική ανάγκη ή αναπηρία δεν είναι εμφανής από τη στιγμή της γέννησης, αλλά παρουσιάζεται ως κάποιο εμπόδιο σε κάποιο αναπτυξιακό στάδιο του παιδιού καθώς μεγαλώνει, ανησυχώντας τους γονείς και τους γιατρούς.

A Message to Students In Their Final Year of School …

We’re behind you, cheering you on to the finish line. You might be feeling stressed, overwhelmed, confused and so damn tired – we understand that, but keep going.

Smarter, Stronger, Better Than Yesterday – The Beliefs That Will Make the Difference (And science has proven it.)

One of the most remarkable and oh-so-good-to-be-human findings in the last decade or so is that we human type beings can change our brain. Clever aren’t we. (Go ahead – straighten your crown.)

Physical Activity Boosts Brain Power and Academic Performance in Kids and Teens

Kids were born to play and run around. A team of international researchers has found compelling reasons to make sure kids and teens have plenty of opportunities to exercise their growing bodies. Physical activity boosts brain power and gives them what they need to thrive academically.