Υποβοηθητικά εργαλεία μελέτης για μαθητές με ΔΕΠΥ

Ένα συχνό φαινόμενο που αντιμετωπίζουν οι μαθητές με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής ή/και Υπερκινητικότητας (ΔΕΠΥ), είναι ότι δυσκολεύονται να μάθουν πώς να μελετούν σωστά στο σπίτι, όταν δεν υπάρχει κάποια υποστήριξη και υποβοήθηση από έναν δάσκαλο, γονέα ή θεραπευτή.

 

Παρακάτω δίνονται ορισμένες στρατηγικές που μπορούν να βοηθήσουν τόσο τους ίδιους τους μαθητές όσο και τους γονείς, έτσι ώστε να μπορέσουν να αναπτύξουν τις ικανότητες εκμάθησης που χρειάζονται, για να βελτιώσουν το πρόγραμμα με τις καθημερινές δραστηριότητες της ημέρας τους.

1. Διατήρηση ικανότητας σημειώσεων

Διδάσκουμε στον μαθητή με Δεπ-υ, πώς μπορεί να κρατάει σημειώσεις και να οργανώνει τα μαθήματα που έχει για την επόμενη μέρα στο σχολείο.

2. Κουτί συχνότερων λαθών

Παίρνουμε ένα κουτί και το διακοσμούμε μαζί με το παιδί ανάλογα με τα ενδιαφέροντα που έχει(διάστημα, αυτοκίνητα). Μέσα στο κουτί τοποθετεί ο μαθητής τις λέξεις τις οποίες κάνει αρκετά συχνά λάθος, σε χρωματιστά χαρτόνια, τόσο στη γλώσσα(θεματική και καταληκτική ορθογραφία) όσο και στα μαθηματικά(λάθη στις πράξεις).

Στο τέλος της ημέρας, μέσα από το κουτί, τραβάει τυχαία δύο χαρτάκια και έπειτα καλείται να ξαναγράψει τα λάθη του σε ένα λευκό χαρτί, με στόχο τη μελλοντική αυτοματοποίηση τους.

3. Οπτικοποίηση ελέγχου υλικών για μελέτη στο σπίτι

Πάνω από το γραφείο του έχετε δημιουργήσει ένα οπτικό πρόγραμμα στο οποίο εμπεριέχονται όλα τα βασικά πράγματα που πρέπει να έχει πάνω στην επιφάνεια του γραφείου του(κασετίνα, τετράδιο, βιβλίο, ντοσιέ). Έτσι το άγχος και η ένταση του μαθητή μειώνεται αποτελεσματικά αφού γνωρίζει τι πρέπει να τοποθετήσει πάνω στο χώρο εργασίας του.

4. Χρήση της τεχνολογίας

Η τεχνολογία στις μέρες μας, μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά τα παιδιά με Δεπ-υ αφού επιτρέπει έναν πιο ενδιαφέρον τρόπο διδασκαλίας, με αποτέλεσμα οι μαθητές να συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διδασκαλία(οθόνες προβολής διαφανειών).

5. Εξάσκηση του μαθητή σε ακολουθίες δραστηριοτήτων

Μία εργασία μπορεί να μην αποτελείται μόνο από μία ακολουθία αλλά να είναι σύνθετη. Επιτρέψτε στο μαθητή να τεμαχίσει μία δραστηριότητα η οποία είναι σύνθετη σε μικρότερες, πιο σύντομες δραστηριότητες.

Πόλυ Γοργορίνη, Ειδική Παιδαγωγός του Πρότυπου Κέντρου Ειδικών Θεραπειών «Παιδίων Πλεύση»