Ασκήσεις για την αλληλουχία γεγονότων

Για να καταφέρουμε να σχεδιάσουμε τις καθημερινές μας δραστηριότητες και να διαχειριστούμε τον χρόνο μας με επιτυχία πρέπει να μπορούμε να οργανώνουμε, να ορίζουμε τα βήματα που χρειάζεται κάθε δραστηριότητα για να ολοκληρωθεί και να τα ακολουθούμε με ακρίβεια.

Βάζουμε τα γεγονότα σε μία λογική αλληλουχία σε συνάρτηση πάντα με τον χρόνο.

Προβλήματα στην σειροθέτηση γεγονότων ή βημάτων μίας δραστηριότητας και στη διαχείριση του χρόνου μπορεί να παρουσιάσουν άτομα με άνοια, ασθενείς μετά από εγκεφαλική βλάβη, μαθητές με δυσλεξία ή μαθησιακές δυσκολίες, άτομα με αυτισμό.

Είναι σημαντικό το άτομο να αντιλαμβάνεται ότι κάτι προηγείται από κάτι άλλο. Αυτό σαν ικανότητα θα βοηθήσει στην χωρική και στην χρονική αλληλουχία. Το πριν και το μετά, προηγούμενο και επόμενο είναι έννοιες που αρκετά άτομα με διαταραχές μπορεί να μπερδεύουν και να συγχέουν.

 

Οι ασκήσεις σειροθέτησης γεγονότων ή εικόνων είναι κατάλληλες για να βοηθηθούν αυτά τα άτομα. Είναι απλές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν με απεριόριστους τρόπους, ανάλογα με το τι θέλουμε να επιτύχουμε. Με αυτές οι εκπαιδευόμενοι ενισχύουν:

 • Την προσοχή

 • Το λεξιλόγιο

 • Τη μορφοσυντακτική ενημερότητα

 • Την οπτική αντίληψη

 • Τη μνήμη εργασίας

 • Την κατανόηση του προφορικού λόγου

 • Την κατανόηση γραπτού κειμένου

 • Τις εκτελεστικές λειτουργίες

 • Την αυτοδιόρθωση

 • Την επίλυση προβλημάτων

 • Την εκτέλεση εντολών

 • Την κριτική σκέψη

Κάποιες ασκήσεις αλληλουχίας είναι οι παρακάτω:

Σειροθέτηση εικόνων: Δίνουμε μία ομάδα εικόνων που απεικονίζουν μία διαδικασία γνωστή και ζητούμε από το παιδί να τις βάλει με τη σωστή σειρά. Οι εικόνες μπορεί να είναι δύο και να αυξάνουν σταδιακά σε αριθμό και δυσκολία.

2.Σειροθέτηση εικόνων με περιγραφή και αιτιολογία: Όπως και στην απλή “Σειροθέτηση Εικόνων” ζητούμε από το παιδί να τοποθετήσει τις εικόνες στη σωστή σειρά, αφού πρώτα τις έχουμε κόψει και τις έχουμε βάλει σε διαφορετική σειρά. Όταν τις βάλει στη σωστή σειρά ζητούμε να μας εξιστορήσει τα γεγονότα που βλέπει και να αιτιολογήσει τη σειρά τους.

3.Ανάπτυξη αλληλουχίας: Αυτή τη φορά παρέχουμε απλώς το θέμα χωρίς εικόνες και ζητούμε από το παιδί  να περιγράψει μόνο του με σύντομες προτάσεις τα βήματα που ακολουθεί για να επιτύχει μία δραστηριότητα όπως: 

-“Πώς φτιάχνεις ένα τοστ;”

-“Πώς παίρνεις τηλέφωνο;

-“Πώς φτιάχνεις πίτσα;” 

4.Σειροθέτηση ιστορίας: Δίνουμε στο παιδί  μία ιστορία χωρισμένη σε προτάσεις με λανθασμένη σειρά. Του ζητούμε να τις βάλει στη σωστή σειρά και να διαβάσει την ιστορία με λογική συνοχή.

5. Ανάπτυξη αλληλουχίας μέσω της παντομίμας:Ζητάμε από το παιδί να περιγράψει την αλληλουχία των γεγονότων μέσα από τη παντομίμα. Για παράδειγμα του ζητάμε να μας δείξει πως ντύνεται. Τι  φοράει  πρώτα, τη μετά και τι στο τέλος ή να μας δείξει πως κάνει μπάνιο. Μπορούμε να του πούμε να μας κάνει κάτι (χωρίς να του έχουμε δώσει κάποιο θέμα) και εμείς πρέπει να μαντέψουμε τι έκανε. Αφού ολοκληρώσει την παντομίμα μαντεύουμε τι έκανε και συζητάμε πάνω σε αυτό: τι έκανε, πώς το έκανε και πως θα το  έκανε με το σωστό τρόπο κλπ.

Πηγή: logodynamh.blogspot.com