Εξετάσεις Υπόλοιπη Ελλάδα (εκτός Αττικής)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ NOCN

 

Γραπτά: Σάββατο 16/12/2017

 

 

                                                                                         Εξέταστρα ανά part

Επίπεδα   Ωράριο                             Εξέταστρα             για όσους επαναλαμβάνουν

                                                                                         μέρη του test

B1        16:00-18:30                            85 €                                20 €

B2        09:00-11:30                          160 €                                30 €

C1        09:00-12:00                          140 €                                30 €

C2        16:00-19:00                          180 €                                30 €

 

Αιτήσεις συμμετοχής στους συλλόγους έως και 19/10/2017. Για ΚΞΓ γίνεται μόνο ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων (βλέπε οδηγό χρήσης συστήματος). Όμως τονίζουμε πως για να καταχωρηθούν τα ονόματα των υποψηφίων, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τις αποδείξεις κατάθεσης στην τράπεζα και αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πρόσφατου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου.

 

Αριθμός λογαριασμού τράπεζας Πειραιώς 6551-102029-397 (IBAN GR14 0171 5510 0065 5110 2029 397) δικαιούχος ΠΟΙΚΞΓ. Κατά την κατάθεση των εξετάστρων να δίνετε οπωσδήποτε όνομα καταθέτη (του ιδιοκτήτη κ.ξ.γ. ή για ανεξάρτητους υποψήφιους το όνομα υποψηφίου) και αιτιολογία: εξέταστρα μαθητών για εξετάσεις. Δεν υπάρχει προμήθεια κατάθεσης. Ενημερωθείτε από το σύλλογό σας για τον τρόπο αποστολής των καταθετηρίων.

 

Όσοι επαναλαμβάνουν μέρη του test (υποψήφιοι REFER): Ο υποψήφιος που έχει επιτύχει σε 1, 2 ή 3 μέρη του test τα κατοχυρώνει για 3* χρόνια και πρέπει στο ίδιο χρονικό διάστημα να επαναλάβει την εξέταση στα μέρη που απέτυχε όσες φορές χρειαστεί. Αν έχει αποτύχει σε πάνω από 1 μέρος, οφείλει να επαναλάβει όλα μαζί τα μέρη στα οποία απέτυχε στην ίδια εξεταστική περίοδο που θα επιλέξει. Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής υποψηφίου refer ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η εισαγωγή του Refer ID code της τελευταίας συμμετοχής στο ίδιο επίπεδο στις εξετάσεις NOCN.

 

*Επισημαίνουμε πως για τους υποψηφίους που είναι refer της περιόδου Μαΐου 2015, η τελευταία εξεταστική περίοδος στα parts είναι εκείνη του Δεκεμβρίου 2017

 

Τα κξγ παρακαλούνται να ενημερώνουν το προφίλ του λογαριασμού που διατηρούν στο σύστημα on-line: επωνυμία, διεύθυνση, πόλη πρέπει να είναι με κεφαλαία γράμματα και λατινικούς χαρακτήρες. όλα τα πεδία πρέπει να είναι συμπληρωμένα, κυρίως το κινητό τηλέφωνο και το email. Επισημαίνουμε πως στο πεδίο κινητό πρέπει να είναι γραμμένος μόνο ένας 10ψήφιος αριθμός (δεν πρέπει να υπάρχουν 2 αριθμοί διαχωρισμένοι με / , - & ).

 

Υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών

 

Συμπληρωμένη Φόρμα Request Form + Ιατρική Γνωμάτευση από Δημόσιο Φορέα επικυρωμένη από ΚΕΠ + 2 εκθέσεις του υποψηφίου για περιπτώσεις δυσλεξίας: έως 19/10/2017.

Τα παραπάνω να στέλνονται στα γραφεία της Esol Exams για το NOCN (Σόλωνος 120, 2ος όροφος, 10681 Αθήνα, τηλ. 2103300011) με συστημένο ταχυδρομείο ή courier.

 

Τα Δελτία συμμετοχής υποψηφίων αναρτώνται στο site της Ομοσπονδίας περίπου 10 μέρες πριν τις εξετάσεις: Τα Κ.Ξ.Γ. εκτυπώνουν τα δελτία συμμετοχής των υποψηφίων τους με χρήση του μοναδικού username-password. Οι τοπικοί σύλλογοι, με τον ίδιο τρόπο, τυπώνουν δελτία των ανεξάρτητων υποψηφίων και των Κ.Ξ.Γ. που αδυνατούν να το κάνουν.