ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ NOCN - Αττική

Γραπτή & Προφορική Εξέταση: Σάββατο 16/12/2017

 

 

                                                                                                                                   Εξέταστρα ανά part

Επίπεδα                          Ωράριο                                   Εξέταστρα                                   για όσους επαναλαμβάνουν

                                                                                                                                            μέρη του test

B1                            16:00-18:30                                    85 €                                                 20 €

B2                            09:00-11:30                                  160 €                                                 30 €

C1                            09:00-12:00                                  140 €                                                 30 €

C2                            16:00-19:00                                  180 €                                                 30 €

 

 

Σειρά προφορικής εξέτασης C2/B1/B2/C1.

 

Αιτήσεις συμμετοχής έως και 19/10/2017.

 

Για ΚΞΓ γίνεται μόνο ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων (βλέπε οδηγό χρήσης συστήματος).

 

Οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι υποβάλουν έντυπη αίτηση στα γραφεία της Esol Exams.

 

Όμως σε κάθε περίπτωση, τονίζουμε πως για να καταχωρηθούν τα ονόματα των υποψηφίων, η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από:

 

  • τις αποδείξεις κατάθεσης στην τράπεζα
  • αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή πρόσφατου πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας του υποψηφίου, με συστημένο ταχυδρομείο ή courier στα γραφεία της Esol Exams NOCN (Σόλωνος 120, 2ος όροφος, 10681 Αθήνα, τηλ. 2103300011)

 

Εξεταστικό Κέντρο ATH-61 : ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΖΑΦΟΛΙΑ (Λεωφόρος Αλεξάνδρας 87-89, Αθήνα, τηλ: 210 6449 002)

 

Αριθμός λογαριασμού τράπεζας Πειραιώς 6551-102029-397 (IBAN GR14 0171 5510 0065 5110 2029 397) δικαιούχος ΠΟΙΚΞΓ. Κατά την κατάθεση των εξετάστρων να δίνετε οπωσδήποτε όνομα καταθέτη (του ιδιοκτήτη κ.ξ.γ. ή για ανεξάρτητους υποψήφιους το όνομα υποψηφίου) και αιτιολογία: εξέταστρα μαθητών για εξετάσεις. Δεν υπάρχει προμήθεια κατάθεσης.

 

Όσοι επαναλαμβάνουν μέρη του test (υποψήφιοι REFER): Ο υποψήφιος που έχει επιτύχει σε 1, 2 ή 3 μέρη του test τα κατοχυρώνει για 3* χρόνια και πρέπει στο ίδιο χρονικό διάστημα να επαναλάβει την εξέταση στα μέρη που απέτυχε όσες φορές χρειαστεί. Αν έχει αποτύχει σε πάνω από 1 μέρος, οφείλει να επαναλάβει όλα μαζί τα μέρη στα οποία απέτυχε στην ίδια εξεταστική περίοδο που θα επιλέξει. Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής υποψηφίου refer ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η εισαγωγή του Refer ID code της τελευταίας συμμετοχής στο ίδιο επίπεδο στις εξετάσεις NOCN.

*Επισημαίνουμε πως για τους υποψηφίους που είναι refer της περιόδου Μαΐου 2015, η τελευταία εξεταστική περίοδος στα parts είναι εκείνη του Δεκεμβρίου 2017.

 

Υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών:

 

Απαραίτητα Δικαιολογητικά : Συμπληρωμένη Φόρμα Request Form + Γνωμάτευση από Δημόσιο Φορέα Επικυρωμένη από ΚΕΠ + 2 εκθέσεις του υποψηφίου (για περιπτώσεις δυσλεξίας) : έως 19/10/2017

Τα παραπάνω να αποστέλλονται στα γραφεία της Esol Exams (Σόλωνος 120, 2ος όροφος, 10681 Αθήνα, τηλ. 2103300011) με συστημένο ταχυδρομείο ή courier

 

Τα Δελτία συμμετοχής υποψηφίων αναρτώνται στο site της Ομοσπονδίας περίπου 10 μέρες πριν τις εξετάσεις: Τα Κ.Ξ.Γ. εκτυπώνουν τα δελτία συμμετοχής των υποψηφίων τους με χρήση του μοναδικού username-password. Η Esol Exams αποστέλλει ηλεκτρονικά τα δελτία συμμετοχής στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ανεξάρτητων υποψηφίων.