ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

Η Γλωσσική Κατάκτηση από το Άλφα ως το Ωμέγα.

Κυριότερες Θεωρίες Γλωσσικής Κατάκτησης.

Οι μέχρι σήμερα μελέτες που εχουν πραγματοποιηθεί για την ανάπτυξη και την εξέλιξη του λόγου και της ομιλίας, καθώς και τα ερευνητικά δεδομένα που αναφέρονται στις διάφορες διαταραχές του λόγου, έχουν διαπιστώσει ότι η γλωσσική ανάπτυξη και εξέλιξη, δεν είναι αποτέλεσμα μόνο βιογενετικών καταβολών, αλλά και κοινωνικοπολιτιστικών προϋποθέσεων.

Να θέτουμε και να αναδεικνύουμε τα βασικά στοιχεία για μια προοδευτική εκπαίδευση!

Απασχολούμενοι διαρκώς με τα διαχειριστικά ζητήματα και με τα αντιεκπαιδευτικά και μνημονιακά μέτρα της συγκυβέρνησης ΣΥ.ΡΙΖ.Α. – ΑΝ.ΕΛ. διαφεύγει της μελέτης μας ο πρωτογενής λόγος μας με τα κύρια σημεία μιας δημοκρατικής πολιτικής για την  εκπαίδευσή μας.

The Arts in early childhood learning

The importance of early childhood learning as a foundational building block to lifelong learning is well recognised, as has been reinforced by recent Australian political announcements.

Richard Gill: Music education

Renowned music educator and conductor Richard Gill AO had a vision to see a society where all children have access to the unique social, emotional and intellectual benefits achieved when music and physical activity are embedded throughout their education.

No escape as 'snow day' becomes 'e-learning day'

Snowy weather has already arrived in parts of the US and Europe and is forecast for the UK later this month.