ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Ενίσχυση του γραπτού λόγου με κόμικς

Τα comics είναι αγαπημένες ιστορίες τόσο των παιδιών όσο και των μεγαλύτερων ηλικιών!

Για την ιστορία, η σημερινή μορφή των κόμικ εμφανίστηκε στα μέσα του 19ου αιώνα.

Έκφραση & Διαχείριση δύσκολων συναισθημάτων του παιδιού μέσα από το παραμύθι

Τα παραμύθια στην αρχή δεν ήταν σχεδιασμένα για παιδιά. Ταξιδιώτες πήγαιναν από πόλη σε πόλη σε Βασιλικές αυλές μεταφέροντας τα νέα και διασκεδάζοντας με εκπαιδευτικό τρόπο Λόρδους και κυρίες.

Μακροχρόνιες επιδράσεις των γλωσσικών διαταραχών στην κοινωνικότητα

Η έρευνα για τις αναπτυξιακές γλωσσικές διαταραχές δεν εστιάζει μόνο στα νήπια που καθυστερούν να μιλήσουν αλλά και στους εφήβους και στους ενήλικες που έχουν διαγνωστεί ως παιδιά με αυτές.

Extracurriculars Play a Vital Role During the Pandemic

Dedicating time to extracurricular activities during the pandemic provides middle and high school students with a sense of normalcy and social connection amid uncertainty.

When it comes to school activities, “canceled” has been the recurring refrain during the pandemic.

What Matters Most When You’re Evaluating Edtech Tools

Look past the marketing and focus instead on the student—and teacher—experience and built-in engagement features.