ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

How to Help Students Believe in Themselves

New research on hope suggests that believing that you "can" is critical to success.

“She’s just going to be a maid anyway.”

This was the reason given to me by a fifth grade teacher as to why I, a student teacher at the time, shouldn’t give extra help to a child who was working hard to improve her reading.

How Social-Emotional Skills Can Fit into School Curricula

K-12 teachers offer practical—and fun!—ways that social-emotional learning can be integrated into traditional lessons.

Connecting Learning With Emotions

Emotional scripting—working to evoke specific emotions in students—adds a new layer to lessons to make them more memorable.

Students’ sense of belonging at school

First-generation Australians and foreign-born migrants have a greater sense of belonging at school than their Australian-born counterparts, according to a new report published by the Australian Council for Educational Research (ACER).

Ο συναισθηματικός κόσμος του παιδιού με δυσλεξία

Για τα παιδιά με δυσλεξία η ανάγνωση, η γραφή και ο συλλαβισμός αποτελούν τα πρωταρχικά προβλήματα, τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν σε δευτερογενή συμπτώματα.