ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Η δυσλεξία & τα αγγλικά διαβάζουν με τα χρώματα

Η χρήση των χρωμάτων κάνει τη  μελέτη της αγγλικής γλώσσας αποτελεσματική αλλά και ευχάριστη καθώς δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά :

Assessment: “Weighing the pig doesn’t fatten it”

Introduction

 

We have surely heard of the term “assessment”; but what does it boil down to? Why should we assess ourselves and others? What is it that we can assess? What types and functions of assessment are there? How do IQ tests work? Are there any alternative forms of assessment? These are the main topics that the present paper sets out to tackle, with a view to shedding light on the nature of assessment.

Motivation and motivating in the foreign language classroom

Introduction

In grappling with the subject of motivation in the foreign language classroom, we will eschew a discussion of its various types, as they have been researched and talked about to death.