ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Συνεργασία Ειδικών Θεραπευτών – Συνήθη Λάθη

Μία θεραπευτική διαδικασία απαιτεί την ύπαρξη ανθρώπων με συγκεκριμένες γνώσεις αλλά και μία συνεχή θέληση για μάθηση και συμμετοχή. Η εξατομικευμένη παρέμβαση που μπορεί να υπάρξει τόσο σε ατομικά όσο και ομαδικά προγράμματα χρειάζεται, πολλές φορές, μία πιο ολοκληρωμένη και πολύπλευρη προσέγγιση.

Η σημασία της έγκαιρης και σωστής διάγνωσης της δυσλεξίας

Το ζήτημα της δυσλεξίας απασχολεί την επιστημονική κοινότητα εδώ και πολλές δεκαετίες. Πρόκειται για τη δυσκολία του ατόμου στην εκμάθηση και κατάκτηση των μηχανισμών της ανάγνωσης και γραφής, παρά το φυσιολογικό νοητικό του επίπεδο, την απουσία αισθητηριακών προβλημάτων και τις ίσες ευκαιρίες για εκπαίδευση.

Εφημερίδα FreeSunday: Πώς και μέχρι πότε μπορούν οι γονείς να βοηθούν το παιδί στη μελέτη;

Σημαντικό ρόλο στην εκπαίδευση του παιδιού, πέρα από το σχολείο, διαδραματίζουν και οι γονείς. Καλούνται να υποστηρίξουν και να βοηθήσουν τα παιδιά τους στη μελέτη στο σπίτι. Δεν είναι λίγες όμως οι φορές που αυτή η βοήθεια δημιουργεί προβλήματα και γεννά ερωτήματα στους γονείς για το πώς και μέχρι πότε είναι σωστό να βοηθούν τα παιδιά τους να προετοιμαστούν για την επόμενη μέρα στο σχολείο.

Άγχος για το διάβασμα: Συμπτώματα & Τρόποι Αντιμετώπισης

Ως ενήλικες πολλές φορές έχουμε την άποψη ότι τα παιδιά ζουν σε έναν κόσμο ανέμελο, απαλλαγμένο από στεναχώριες και άγχος. Άποψη που φυσικά δεν ισχύει. Στην πραγματικότητα ισχύει το ακριβώς αντίθετο.

Νευροψυχολογική θεραπευτική αντιμετώπιση της δυσλεξίας

Στη σύγχρονη έρευνα, τέσσερα είναι τα κυριότερα νευροψυχολογικά πρότυπα θεραπείας της δυσλεξίας. Το μοντέλο της έμμεσης άσκησης του εγκεφάλου της Ayres (1972) περιλαμβάνει κυρίως αισθητικο-κινητικές τεχνικές που βοηθούν στη δραστηριοποίηση υποφλοϊικών και φλοϊικών δομών του εγκεφάλου.