ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

How to Make the Most of Student Feedback During Distance Learning

It’s harder to read a class when students are learning at home, so teachers need to explicitly ask for feedback.

As teachers, we constantly look for clues that can help us understand the impact of our decisions. Are we doing things that are working? How do we know?

Δραστηριότητες για την κατάκτηση βασικών εννοιών και δεξιοτήτων στα Μαθηματικά

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αντικείμενα και τα σχήματα της εικόνας με πολλές παραλλαγές ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, για να διδάξετε βασικές έννοιες και διαδικασίες στα μαθηματικά!

Beyond the Books: Building Cultural Competency

Using diverse texts as springboards, teachers can facilitate cultural competency with supplemental materials and engaged online participation.

Books that explore cultural identity provide a foundation for instructional practices that develop cultural contexts and diverse perspectives.

In Preschools, Sharing and Playtime Look Different Now

To support young children’s social and developmental skills, preschools have had to get creative with what were once mainstay classroom practices.

In Madison Stacy’s classroom in Denver, Colorado, elbow bumps and foot taps have replaced what was once a staple of preschool life: hugs, hive-fives, hand-holding, and toy-sharing.

Η κλινική σημασία και η χρησιμότητα του παιδικού ιχνογραφήματος

Με τον όρο “ιχνογράφημα” αναφερόμαστε στην αναπαράσταση κάποιου αντικειμένου, πράγματος, τοπίου ή ανθρώπου με απλές γραμμές μολυβιού.