ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Μαθησιακή Ανωριμότητα και Πέρασμα Μέσης Γραμμής

Σε αυτό το άρθρο θα δούμε τι είναι τα Αρχέγονα αντανακλαστικά και ποια η διάρκεια εμφάνισής τους.

Student educational aspirations and attitudes towards STEM

While job growth in science, technology, engineering and maths (STEM) in Australia continues at almost twice the rate of that of any other occupations,

Preventing teacher stress and burnout, and improving wellbeing

It is widely acknowledged that teaching is a stressful job, and the global events of this year have added an enormous amount of extra pressure on those working in education. In today's article, we take a look at the research into the prevalence of stress and burnout for teachers and school leaders and explore some of the protective factors.

Rebuilding student resilience through peer support programs

During 2020, school-aged children had to undergo a lesson in forced adaptability – completing a school year in isolation during COVID-19, relying on months of digital and social interactions, and shifting means of learning to the online world.

Job supports to help boost teacher commitment

Supporting teachers to feel committed to the teaching profession is important at a time where attrition rates and retention difficulties are a reality for many schools in Australia and in many countries worldwide.