Ασκήσεις για την ενίσχυση της μνήμης του παιδιού

Ευχάριστες δραστηριότητες για την εξάσκηση της βραχύχρονης μνήμης παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας παρατίθενται παρακάτω.

–  Εικόνες στη σειρά.

Τοποθετούμε 3 κάρτες στη σειρά. Το παιδί τις βλέπει και στη συνέχεια τις γυρίζουμε από την αντίθετη πλευρά και του ζητάμε να μας κατονομάσει τις εικόνες με τη σειρά που ήταν. Αν δούμε ότι το παιδί τα καταφέρνει, αυξάνουμε τον αριθμό των καρτών.

Μπορούμε αν θέλουμε να εκτυπώσουμε την παρακάτω καρτέλα και να κόψουμε τις εικόνες.

 

 – Στην εικόνα υπάρχει…

Δείχνουμε μια εικόνα στο παιδί για να την δει για λίγα λεπτά. Στη συνέχεια κρύβουμε την εικόνα και κάνουμε ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της εικόνας.

– Ανάγνωση ιστορίας.

 Διαβάζουμε στο παιδί μια μικρή ιστορία. Αν φοιτά στο δημοτικό του δίνουμε την ιστορία να τη διαβάσει το ίδιο. Έπειτα κάνουμε ερωτήσεις σχετικά με την ιστορία.

– Η σειρά των λέξεων είναι…

 Λέμε στο παιδί 3 λέξεις και του ζητάμε να τις επαναλάβει. Αν δούμε ότι τις θυμάται, αυξάνουμε σταδιακά τον αριθμό τους.

π.χ.  γόμα, καρέκλα, μολύβι, γάτα, σκύλος, πόρτα, χαρτί

 Η ίδια ακριβώς δραστηριότητα μπορεί να γίνει και με αριθμούς. 

π.χ. 5, 3, 7 10, 9, 4, 2  

– Τι υπάρχει πάνω στο τραπέζι…

 Πάνω σε ένα τραπέζι τοποθετούμε μερικά αντικείμενα διαφορετικά μεταξύ τους. Λέμε στο παιδί να παρατηρήσει τα αντικείμενα πάνω στο τραπέζι για ένα λεπτό και στη συνέχεια τα σκεπάζουμε. Έπειτα ζητάμε από το παιδί να μας πει ποια αντικείμενα ήταν πάνω στο τραπέζι. 

– Χρώματα στη σειρά.

  Δείχνουμε στο παιδί 3 χρώματα που τα έχουμε βάλει στη σειρά. Αφού τα παρατηρήσει τα παίρνουμε και του ζητάμε να μας ζωγραφίσει τη σειρά των χρωμάτων που είδε. Αν δούμε ότι το παιδί τα καταφέρνει, αυξάνουμε σταδιακά τον αριθμό των χρωμάτων. 

π.χ. 

 

Πηγή: logodynamh.blogspot.com