Πώς σχετίζεται η κινητική καθυστέρηση με την νοητική καθυστέρηση;

Καθυστερήσεις της κινητικής ανάπτυξης

όταν δεν συνδέετε με νευρολογικές διαταραχές ή γενετικά σύνδρομα μπορεί να είναι το αποτέλεσμα μιας σοβαρής νοητικής καθυστέρησης που μπορεί να οφείλεται σε ποικίλους αιτιολογικούς παράγοντες, όπως ενδομήτριες λοιμώξεις, περιγενετικούς κινδύνους κ.α. Τα πρώτα ανησυχητικά σημάδια που παρατηρεί η μητέρα είναι η αργή κινητική εξέλιξη των βασικών κινητικών οροσήμων. Για παράδειγμα αυτά τα παιδιά αργούν να καθίσουν ανεξάρτητα σε καθιστή θέση και να περπατήσουν μόνα τους.

Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε την κινητική εξέλιξη ενός παιδιού με νοητική καθυστέρηση;

Στην αρχή παρακινούμε τα παιδιά να κάνουν κινητικές και αισθητηριοκινητικές ασκήσεις χωρίς άλλες απαιτήσεις εκτός από την κίνηση και τη δράση. Σιγά σιγά θα προχωρήσουμε και θα γίνουμε πιο απαιτητικοί για την ποιότητα των χειρονομιών και των κινήσεων και για την αντίληψη του σωματικού σχήματος.

Η σημασία της αισθητηριακής ολοκλήρωσης  και κινητικής αγωγής για τα παιδιά είναι σημαντική τα πρώτα χρόνια της ανάπτυξης  γιατί παράλληλα εξασκούμε ικανότητες όπως την συγκέντρωση προσοχής, τη μνήμη, την αντίληψη, την παρατηρητικότητα  και ενισχύουμε την ίδια τους τη νοημοσύνη.

 

Επομένως ένα πρόγραμμα ασκήσεων είναι σημαντικό να περιλαμβάνει :

Όλες τις κινητικές ασκήσεις αδρής & λεπτής κινητικότητας

Ασκήσεις ενίσχυσης της μνήμης

Ασκήσεις ενίσχυσης της προσοχής

Ασκήσεις παρατηρητικότητας

Ασκήσεις ενίσχυσης αντίληψης (ακουστικής , οπτικής)

Ασκήσεις που ανταποκρίνονται στην πνευματική τους ηλικία.

Ασκήσεις για να μάθουν να αυτοεξυπηρετούνται στην προσωπική τους ζωή , κάτι πολύ σημαντικό για να νοιώθουν ανεξάρτητα άτομα. (Ντύσιμο, ξεντύσιμο, χρήση τουαλέτας κ.τ.λ.)

Πηγή: mandou.gr