Εξ' αποστάσεως εκπαίδευση: Οδηγίες προς καθηγητές για φοιτητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

Για την εξ αποστάσεως διδασκαλία κατά την περίοδο εφαρμογής των μέτρων περιορισμού λόγω του κορονοϊού παρέχει οδηγίες το ΕΚΠΑ

Για όλες τις κατηγορίες (συμπεριλαμβανομένων των Ειδικών Μαθησιακών Διαταραχών και της Διαταραχής Διάσπασης Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα – ΔΕΠ-Υ)

Θα ήταν βοηθητικό

 • Να αναρτήσετε τις διαφάνειες του power point στην ηλεκτρονική τάξη και άρθρα ή άλλες πληροφορίες πριν το μάθημα.
 • Κατά τη διάρκεια του μαθήματος, να χρησιμοποιήσετε την μορφοποίηση των διαφανειών (αλλαγή χρώματος, κίνηση κ.λπ.) ώστε να φαίνεται ξεκάθαρα ποιο ακριβώς σημείο της διαφάνειας συμπίπτει με την προφορική σας εισήγηση. Επιπλέον καλό είναι να μην ξεπερνά το κείμενο της κάθε διαφάνειας τις 8 αράδες και να είναι γραμμένο σε γραμματοσειρά ίση ή μεγαλύτερη του 24.
 • Αν βιντεοσκοπείτε το μάθημά σας, μπορείτε να το αναρτήσετε, με πρόσβαση μόνο στους φοιτητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εάν δεν επιθυμείτε την ανοιχτή πρόσβαση.
  • Μπορείτε να δώσετε πρόσθετο χρόνο στου φοιτητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, παρέχοντας καθοδήγηση, για τυχόν εργασίες που χρειάζεται να παραδώσουν οι φοιτητές, ώστε να έχουν την ευχέρεια και τα χρονικά περιθώρια να θέτουν ερωτήματα και να έχουν μια σαφή εικόνα για τις εργασίες που πρόκειται να προετοιμάσουν.
  • Κοινοποιήστε την εξεταστέα ύλη από την έναρξη του ακαδημαϊκού εξαμήνου.

   

   

  Πρόσθετες οδηγίες για φοιτητές με Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ)

  • Η χρήση εικόνων και βίντεο βοηθά πολύ, καθώς η επεξεργασία του προφορικού λόγου συνιστά πρόκληση για τα άτομα με ΔΑΦ.
  • Η κυριολεξία βοηθά την κατανόηση, ενώ ο μεταφορικός λόγος μπορεί να δυσκολέψει τους φοιτητές με ΔΑΦ. Επιπλέον, θα ήταν βοηθητικό μαζί με το link του μαθήματος να στέλνονται και οι θεματικές ενότητες του μαθήματος που πρόκειται να διεξαχθεί.
  • Η έγκαιρη προειδοποίηση, για τυχόν αλλαγές στο πρόγραμμα ή στις υποχρεώσεις για το μάθημα, θα ήταν βοηθητική καθώς οι φοιτητές με ΔΑΦ δυσκολεύονται να εξοικειωθούν με οποιεσδήποτε αλλαγές, τις οποίες συνήθως αντιμετωπίζουν με αυξημένο άγχος.
  • Θα ήταν βοηθητικό να κατατίθενται τμηματικά οι εκτενείς εργασίες.
  • Οι φοιτητές με ΔΑΦ μπορεί να δυσκολεύονται στην εκφορά του λόγου και να προτιμούν τις γραπτές απ’ ό,τι τις προφορικές εργασίες. Καλό θα ήταν να τους δίνονται περιθώρια επιλογής επ’ αυτού.
  • Τα κοινωνικά ολισθήματα των φοιτητών με ΔΑΦ δεν συνιστούν συνήθως αγένεια, αλλά δυσκολία στην επεξεργασία των κοινωνικών συμβάσεων.
  • Η συναισθηματική ρύθμιση συνιστά πρόκληση για τους φοιτητές με ΔΑΦ. Μπορεί να εκδηλώνουν αυξημένο άγχος, θυμό και άλλα συναισθήματα που φαίνονται δυσανάλογα με τις συνθήκες.

  Πρόσθετες οδηγίες για φοιτητές με Κώφωση ή Βαρηκοΐα

  Θα ήταν βοηθητικό:

  • Να έχει οπτική επαφή με το πρόσωπό σας ενώ μιλάτε όσο γίνεται πιο κοντά στην κάμερα.
  • Να μιλάτε με κανονικό ρυθμό, όχι πολύ γρήγορα.
  • Να επαναλαμβάνετε τα σχόλια και τις ερωτήσεις των άλλων φοιτητών.
  • Σε περίπτωση που προβάλετε βίντεο ή εικόνες, το αρχείο θα πρέπει να υποστηρίζεται από υπότιτλους.

  Πρόσθετες οδηγίες για φοιτητές με Αισθητηριακή Αναπηρία Όρασης

  Θα ήταν βοηθητικό:

  • Στις διαφάνειες επιλέξτε έντονη αντίθεση με τη χρήση μαύρης γραμματοσειράς (κατά προτίμηση > 24) σε λευκό ή κίτρινο φόντο, ή το αντίθετο.
  • Το υλικό προς μελέτη και οι ασκήσεις θα πρέπει να έχει προσβάσιμη μορφή. Δηλαδή, η διάθεση του υλικού να είναι σε μορφή word έτσι ώστε να μπορεί να αναγνωσθεί από screen reader.
  • Ενημερώστε έγκαιρα για την διδακτέα ύλη.
  • Σε περίπτωση που προβάλετε βίντεο ή εικόνες, το αρχείο θα πρέπει να υποστηρίζεται από περιγραφή του περιεχομένου.

  ΠΗΓΗ https://www.alfavita.gr/