Άσκηση ανάγνωσης: Λέξεις και εικόνες

Η άσκηση απευθύνεται σε παιδιά που έχον δυσκολία στην ανάγνωση και μπορεί να γίνει με διάφορους βαθμούς δυσκολίας, ανάλογα το επίπεδο του παιδιού,

 

Θα χρειαστείτε: εικόνες από περιοδικά, αυτοκόλλητα, εκτυπωμένες εικόνες με αντικείμενα (μπορείτε να βρείτε άπειρα στο internet και να τυπώσετε εφόσον διαθέτετε εκτυπωτή).

 

Πώς γίνεται η άσκηση

Χωρίζουμε μια κόλλα χαρτί σε τετράγωνα (λίγα ή περισσότερα ανάλογα το μέγεθος των εικόνων που έχουμε και πόσο μεγάλη θέλουμε να είναι η άσκηση). Σε κάθε τετράγωνο γράφουμε μια λέξη που αντιστοιχεί σε μια εικόνα. Ζητάμε από το παιδί να διαβάσει ένα τετράγωνο και να κολλήσει εκεί την αντίστοιχη εικόνα ή αυτοκόλλητο.Αν θέλουμε να προχωρήσουμε ακόμα περισσότερο με την άσκηση και να κάνουμε εμπλουτισμό λεξιλογίου και εξάσκηση προφορικής/ γραπτής έκφρασης, μπορούμε:

– Να ζητήσουμε από το παιδί να γράψει ή να πει μια πρόταση με την κάθε λέξη.

– Να ζητήσουμε από το παιδί να διαλέξει 5 ή περισσότερες εικόνες και να φτιάξει μια μικρή ιστορία

– Να ζητήσουμε από το παιδί να βρει λέξεις που περιγράφουν την εικόνα (π.χ. αν στην εικόνα έχουμε ένα καπέλο, να βρει επίθετα για το καπέλο – κόκκινο, πάνινο, αθλητικό)