Πώς τα παιδιά προσχολικής ηλικίας μαθαίνουν τους αριθμούς και την αρίθμηση;

Ο αριθμός αποτελεί μια αφηρημένη μαθηματική έννοια η οποία, αν και ξεκινάει από τον πραγματικό κόσμο, δεν παραμένει συνδεδεμένη με τα συγκεκριμένα αντικείμενα.

  • Η έννοια του αριθμού δεν δημιουργείται από μόνη της
  • Η έννοια του αριθμού είναι η κατάληξη μιας σειράς δραστηριοτήτων οι οποίες συνδυάζουν τις διαφορετικές λειτουργίες που σχετίζονται με τους αριθμούς, όπως είναι η προφορική αρίθμηση, η καταμέτρηση, η μέτρηση, η αναγνώριση συμβόλων, η αναγνώριση ποσοτήτων κλπ.

Αυτό σημαίνει ότι η δράση ενός παιδιού πάνω στα πραγματικά αντικείμενα και στον πραγματικό κόσμο πρέπει να το βοηθήσει να συνδυάσει όλα τα παραπάνω στοιχεία και να συγκροτήσει μια ολοκληρωμένη μαθηματική έννοια.

 

Πρέπει όμως να διαχωρίσουμε τις διαφορετικές δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται οι αριθμοί. Οι δραστηριότητες αυτές είναι οι εξής :

  • Προφορική αρίθμηση: ονομάζεται η απαγγελία της διαδοχής των αριθμητικών ονομάτων: «ένα,δύο,τρία….»
  • Καταμέτρηση: ονομάζεται η σύνδεση αυτής της απαγγελίας με την αντιστοίχιση αντικειμένων
  • Αναγνώριση ποσοτήτων: ονομάζεται η εύρεση της πληθικότητας ενός συνόλου χωρίς καταμέτρηση
  • Μέτρηση: ονομάζεται η εύρεση της πληθικότητας ενός συνόλου με ή χωρίς καταμέτρηση

Η κατάκτηση της έννοιας του αριθμού σύμφωνα με την θεωρία του Piaget είναι σημαντική γιατί ως ένα πρώτο στάδιο της αναπτυξιακής πορείας του ανθρώπου, ο αριθμός σηματοδοτεί την επαγωγική του δυνατότητα και μέσα από αφαιρετικές διαδικασίες εκφράζει δομημένες έννοιες. Η ικανότητα αυτή στο μέλλον θα του είναι απαραίτητη σε πολλούς τομείς της ζωής του και δεύτερον, γιατί όταν το παιδί αποκτήσει τη σημασία του αριθμού των αντικειμένων, θα αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία στο περιβάλλον.

Πηγή: mandou.gr