ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Γλωσσολογία και μετάφραση: Η αναγκαιότητα υφολογικής προσέγγισης του πρωτοτύπου

Ο σύγχρονος κόσμος χαρακτηρίζεται ως ο κόσμος της επικοινωνίας. Τα πάντα γύρω μας συνηγορούν στη διατήρηση και στη βελτίωση κάθε μορφής επικοινωνίας. Βασικό γνώρισμα της είναι η γλώσσα -ο έναρθρος λόγος-, προνόμιο των ανθρώπινων κοινωνιών. Μολονότι οι νέες τεχνολογίες, η διεύρυνση των συνόρων και η οικουμενοποίηση του κόσμου διευκολύνουν τη μεταξύ κοινωνιών επικοινωνία, υπάρχουν ακόμα πολλά διαγλωσσικά και πολιτισμικά ζητήματα και διαφορές που αποτελούν πρόσκομμα στη διαδικασία αυτή. Σε αυτά καλείται να δώσει λύση η επιστήμη της μετάφρασης.

Making Noise and Hearing Things

FIVE TIPS FOR YOUR FIRST LINGUISTICS CLASS

So it’s getting to be the time of year when colleges start back up again. And with that comes a whole batch of eager students taking their first linguistics class. If that’s you: congratulations! You’re going to embark on an academic journey that will forever change the way you look at language. But I’m sure you also have a lot of questions about what to expect and how to do well in a linguistics class. Well you’re in luck, because today I’m going to share my top five ten tips for doing well in an introductory linguistics class. These are drawn from my experiences both as a teacher and a student and I hope they help you as you begin to become a linguist.

THE HISTORY OF CULTURE TEACHING

As will become evident, the role of cultural learning in the foreign language classroom has been the concern of many teachers and scholars and has sparked considerable controversy, yet its validity as an equal complement to language learning has often been overlooked or even impugned.

When a Language Teacher Becomes a Language Coach

“The mediocre teacher tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher inspires.” – William Arthur Ward. 

The Hegemony of English and Strategies for Linguistic Pluralism: Proposing the Ecology of Language Paradigm

The Hegemony of English and Strategies for Linguistic Pluralism: Proposing the Ecology of Language Paradigm

Introduction

One of the most important tasks that we scholars ought to achieve is to discover a question out of the taken-for-granted knowledge in the existing reality. The question I want to raise in this paper is concerned with the use of English which is very much taken for granted in international communication today. Speaking from the non-English-speaking perspective, I believe the use of English should not be taken for granted, but it should be examined as a problem of linguistic hegemony. It is evident that English is the de facto international language of international communication today, but it is also evident that the dominance of English today causes not only linguistic and communicative inequality but also the feelings of anxiety and insecurity especially on the part of the non-English-speaking people in a rapidly globalizing world in which English dominates extensively. Thus, there is a need to propose a paradigm for counterattacking the Hegemony of English so that linguistic and cultural pluralism will be secured.