Αλλαγές του Κατώτατου Μισθού

Απο 1-2-2019, υπάρχουν αλλαγές στο θέμα του Κατώτατου Μισθού.

 

Η Πρώτη αλλαγή, είναι ότι δεν υπάρχει διαφορετικός κατώτατος μισθός για κάτω των 25 ετών (Υποκατώτατος).

Η Δεύτερη, είναι ότι η νέα Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση διαμορφώνεται στα 650 ευρώ μικτά.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι Ισχύουν κανονικά οι 3ετίες όπως ίσχυαν έως σήμερα.

Με βάση τα παραπάνω οι Πίνακες ισχύουν ως εξής:

Υπάλληλοι

Έτη Προϋπηρεσίας

Βασικός Μισθός

Προσαύξηση Προϋπηρεσίας

Σύνολο

0-3

650,00

-

650,00

3-6

650,00

65,00

715,00

6-9

650,00

130,00

780,00

9 και άνω

650,00

195,00

845,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Εργατοτεχνίτες

Έτη Προϋπηρεσίας

Βασικό Ημερομίσθιο

Προσαύξηση Προϋπηρεσίας

Σύνολο

0-3

29,04

-

29,04

3-6

29,04

1,45

30,49

6-9

29,04

2,90

31,94

9-12

29,04

4,36

33,40

12-15

29,04

5,81

34,85

15-18

29,04

7,26

36,30

18 και άνω

29,04

8,71

37,75

 

 

Αμοιβές Ωρομίσθιας Αποζημίωσης Καθηγητών

Αρ. Ημερομισθίων

Ελάχιστο Ωρομίσθιο

Επίδομα 3ετίας

Σύνολο

0-900

7,43

-

7,43

901-1800

7,43

0,74 (10%)

8,17

1801-2700

7,43

1,48 (20%)

8,91

2700 και άνω

7,43

2,23 (30%)

9,66