Επίδομα Ενοικίου

Η διαδικτυακή πλατφόρμα αίτησης του επιδόματος στέγασης άνοιξε.

 

Για την αίτηση τα στοιχεία που χρειαζονται είναι: οι κωδικοί Taxis, ΑΜΚΑ, όπως και ένας λογαριασμός IBAN στον οποίο πρέπει να εμφανίζεστε ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

Να σημειώσουμε ότι κάθε ομάδα ατόμων που συγκατοικούν, θα λογίζεται ως ένα «νοικοκυριό» προς το οποίο θα χορηγείται ένα ποσό επιδόματος, προσδιοριζόμενο ανάλογα με το ύψος του συνολικού ετησίου εισοδήματος και την συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων όλων των ατόμων του νοικοκυριού.

Εκτός των εισοδηματικών κριτηρίων που αναφέρονται παρακάτω, απαραίτητη προϋπόθεση για να ολοκληρωθεί η αίτηση είναι:

  • Nα υπάρχει στο όνομα του αιτούντα ηλεκτρονικό μισθωτήριο.
  • Η ακίνητη περιουσία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 120.000€, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε επόμενο μέλος με ανώτατο όριο τα 180.000 ευρώ και
  • Το συνολικό ύψος καταθέσεων και τόκων του ενός μέλους να μην υπερβαίνει τις 9.000€.

Για τη φετινή χρονιά θα λάβουν επίδομα ενοικίου και τα νοικοκυριά που ο λογαριασμός της ηλεκτρικής ενέργειας δεν είναι στο όνομά τους, αλλά θα πρέπει αν φροντίσουν την αλλαγή του ονόματος μέχρι και 31/12/2019 διότι από 1/1/2020 το επίδομα θα χορηγείται μόνο στους δικαιούχους που η σύμβαση ηλεκτρικής ενέργειας είναι στο όνομά τους.

Τα εισοδηματικά κριτήρια ξεκινούν για τα μονοπρόσωπα νοικοκυριά μέχρι και 7.000 € ετήσιο εισόδημα, προσαυξανόμενο κατά 3.500 ευρώ για κάθε επόμενο μέλος με ανώτατο πλαφόν εισοδήματος τα 21.000 ευρώ ετησίως.

Η επιδότηση ενοικίου θα κυμαίνεται από 70 έως 210 ευρώ μηνιαίως.

Για τους δικαιούχους που μένουν σε μισθωμένη κατοικία, το επίδομα θα καταβάλλεται μηνιαίως με πίστωση σε τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου.

Μετά την πάροδο έξι (6) μηνών με τα νέα στοιχεία τη φετινής φορολογικής δήλωσης, ο δικαιούχος δύναται να επικαιροποιήσει τα στοιχεία της αίτησής του και το ποσό του επιδόματος να αναπροσαρμοστεί αναλόγως για το δεύτερο εξάμηνο χορήγησης.