ΕΦΚΑ, Εκκαθάριση Ασφαλιστικών Εισφορών 2017

Το Υπ. Εργασίας, εξέδωσε την Εγκύκλιο 183/2018, με την οποία επιχειρεί να δώσει τέλος στην εκκαθάριση των Ασφαλιστικών Εισφορών του 2017 με βάση τα εισοδήματα το 2016. Η καθυστέρηση γνωστή και η κριτική που ασκήθηκε από όλους μας αυστηρή και δίκαιη… Αλλά φαίνεται ότι φτάσαμε στο τέλος αυτού του προβλήματος και για το 2017, αλλά και για κάθε έτος στην συνέχεια…

Εκκαθάριση 2017

Για το 2017, η εκκαθάριση θα γίνει εντός του Μαρτίου για την μεγάλη πλειοψηφία των Ασφαλισμένων, στον πρώην ΟΑΕΕ και για αυτήν θα χρησιμοποιηθεί: 

το Εισόδημα που δηλώθηκε το 2016 και οι Ασφαλιστικές Εισφορές που καταβλήθηκαν σε ΟΑΕΕ εντός του 2016 για οιαδήποτε αιτία.

Με βάση τα παραπάνω θα προκύψουν οι περιπτώσεις που αναλύουμε:

Ο Ασφαλισμένος είναι Χρεωστικός

Ο Ασφαλισμένος να έχει πληρώσει λιγότερα από αυτά που έπρεπε και να οφείλει επιπλέον Ασφαλιστικές Εισφορές.

Στην περίπτωση αυτή το ποσό που προκύπτει θα το καταβάλλει από 31 Μαΐου έως 28 Σεπτεμβρίου σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις.

Το Χρεωστικό ποσό που προκύπτει από την εκκαθάριση δεν θα επιβαρυνθεί με τόκους καθυστέρησης και οι δόσεις θα είναι Άτοκες.

Τόκος καθυστέρησης θα επιβληθεί αν κάποια από τις πέντε δόσεις δεν καταβληθεί στην οριζόμενη ημερομηνία από 31 Μαΐου και μετά.

Η Ανάρτηση των Ασφαλιστικών Εισφορών του μηνός Απριλίου θα περιέχει δύο ποσά:

Την Ασφαλιστική Εισφορά του μηνός Απριλίου 2018 και 

Την πρώτη δόση από τις Πέντε (5), που ρυθμίστηκε το επιπλέον ποσό της εκκαθάρισης 2017.

Τέλος να επισημάνουμε ότι η μη Καταβολή των τρεχουσών Εισφορών 2018 ΔΕΝ επιβαρύνεται με τόκους Καθυστέρησης.

Ο Ασφαλισμένος είναι Πιστωτικός

Ο Ασφαλισμένος να έχει πληρώσει περισσότερα από αυτά που έπρεπε και να οφείλει επιπλέον Ασφαλιστικές Εισφορές.

Στην περίπτωση αυτή, το ποσό που προκύπτει από την Εκκαθάριση επιστρέφει Αυτόματα στον Ασφαλισμένο εντός δύο μηνών από την εκκαθάριση, άρα έως τέλος Μαΐου, υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν καταβληθεί οι τρέχουσες Ασφαλιστικές εισφορές των μηνών του 2018. Σε διαφορετική περίπτωση, το ποσό και πάλι θα επιστραφεί αφού όμως το ΚΕΑΟ κρατήσει τις τρέχουσες Ασφαλιστικές Εισφορές.

Να επισημάνουμε ότι η επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου εκτελείται ακόμα και αν υπάρχουν παλαιές οφειλές ή ρυθμίσεις σε Ασφαλιστικούς φορείς.

Εάν ο Ασφαλισμένος δεν επιθυμεί την επιστροφή του αλλά τον συμψηφισμό του ποσού που προέκυψε από την Εκκαθάριση 2017, θα πρέπει να αιτηθεί σχετικά χωρίς να υπάρχουν επιπλέον πληροφορίες…

Επισημάνσεις - Συμβουλές

Για να είναι δυνατή η επιστροφή των χρημάτων στην περίπτωση που η Εκκαθάριση 2017 ή και επομένων ετών είναι Πιστωτική, είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε στην καρτέλα σας, στον ΕΦΚΑ, το IBAN του τραπεζικού σας λογαριασμού και το email επικοινωνίας, για πιθανά θέματα που θα έχουν προκύψει.

Το ποσό που Απαραίτητα θα πρέπει να καταβάλλουμε, είναι αυτό των 169 ευρώ της ελάχιστης καταβολής, διότι με την πληρωμή τεσσάρων (4) μηνών έχουμε εξασφαλίσει την θεώρηση του Βιβλιαρίου Ασθένειας του 2019 και εφόσον συνεχίζουμε να πληρώνουμε τα 169 ευρώ και δεν έχουμε οφειλές 2017, έχουμε και Ασφαλιστική Ενημερότητα για 6 μήνες.

Το Γίγνεσθαι μετά την Εκκαθάριση του 2017

Για την Εκκαθάριση 2018 και μετά ισχύουν τα παρακάτω:

  1. Η Εκκαθάριση θα γίνεται στο δεύτερο Εξάμηνο κάθε έτους
  2. Ο Τρόπος Υπολογισμού των Ασφαλιστικών Εισφορών για το 2018 θα γίνει με τα εισοδήματα του 2017 και επιπλέον τις Ασφαλιστικές Εισφορές που κατεβλήθησαν εντός του Έτους
  3. Το Χρεωστικό Υπόλοιπο που θα προκύπτει από την Εκκαθάριση του Έτους δεν θα έχει προσαυξήσεις και θα καταβάλλεται από την ημερομηνία Υπολογισμού του σε δόσεις, έως το τέλος του χρόνου
  4. Το Πιστωτικό Υπόλοιπο που θα προκύπτει από την Εκκαθάριση του Έτους, θα επιστρέφεται αυτόματα στον λογαριασμό του Ασφαλισμένου, έως 31/1… ανεξάρτητα αν υπάρχουν οφειλές ή ρυθμίσεις στο ΚΕΑΟ…

Τέλος για την εκκαθάριση ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ που ταυτόχρονα είναι Μισθωτοί ή ασφαλισμένων που αμείβονται με Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών και εμπίπτουν στην παρ. 9 του άρθρου 39 (ο εργοδότης πληρώνει τα 2/3 της Ασφαλιστικής Εισφοράς), θα ακολουθήσουν νεότερες οδηγίες.

 

Για τις Υπηρεσίες Πολίτη By CompuTax

Αλέξανδρος Γκούμας

Για την CompuTax Α.Ε.

Ιάκωβος Γκούμας

Δ/νων Σύμβουλος