Κοινωνικό Μέρισμα

Η διαδικτυακή πλατφόρμα αίτησης του κοινωνικού μερίσματος άνοιξε και η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και 12/12/2017.

 

Για την αίτηση τα στοιχεία που χρειαζόμαστε είναι, οι κωδικοί Taxis και ο ΑΜΚΑ του αιτούντος, όπως και ένας λογαριασμός IBAN στον οποίο πρέπει να εμφανίζεστε ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος.

 

Να σημειώσουμε ότι κάθε ομάδα ατόμων που συγκατοικούν θα λογίζεται ως ένα «νοικοκυριό» προς το οποίο θα χορηγείται ένα ποσό επιδόματος προσδιοριζόμενο ανάλογα με το ύψος του συνολικού ετησίου εισοδήματος και την συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων όλων των ατόμων του νοικοκυριού.

 

Στην περίπτωση που το νοικοκυριό σας έχει φιλοξενούμενα μέλη, θα χρειαστεί η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων μελών μέσω των κωδικών Taxis τους.

 

Τα βασικά κριτήρια ανεξάρτητα αν το ετήσιο εισόδημά του νοικοκυριού πληροί τις προϋποθέσεις είναι:

 • H συνολική ακίνητη περιουσία να μην υπερβαίνει τις 120.000€ για το ένα άτομο, προσαυξημένη κατά 15.000€ για κάθε πρόσθετο μέλος έως και τις 180.000€,
 • Το συνολικό ύψος καταθέσεων και τόκων του ενός μέλους να μην υπερβαίνει τις 9.000€.

 

Τα κριτήρια για τους δικαιούχους με βάση το ετήσιο εισόδημα τους είναι τα παρακάτω: 

 

Μονοπρόσωπο Νοικοκυριό

 • Έως και 5.000 €: 450 €
 • Από 5.001 € έως και 7.000 €: 350 €
 • Από 7.001 € έως και 9.000 €: 250€

 

Νοικοκυριό με δύο ενήλικα άτομα

 • Έως και 7.500 €: 675 €
 • Από 7.501 € έως και 10.500 €: 525 €
 • Από 10.501 € έως και 13.500 €: 375 €

 

Νοικοκυριό με δύο ενήλικα άτομα και ένα ανήλικο τέκνο

 • Έως και 8.750 €: 787,50 €
 • Από 8.751 € έως και 12.250 €: 612,50 €
 • Από 12.251 € έως και 15.750 €: 437,50 €

 

Νοικοκυριό με δύο ενήλικα άτομα και δύο ανήλικα άτομα

 • Έως και 10.000 €: 900 € 
 • Από 10.001 € έως και 14.000 €: 700 €
 • Από 14.001 € έως και 18.000 €: 500 €

 

Νοικοκυριό με τρία ενήλικα άτομα και ένα ανήλικο άτομο

 • Έως και 11.250 €: 1.102,50 €
 • Από 11.251 € έως και 15.750 €: 787,50 €
 • Από 15.751 € έως και 20.250 €: 562,50 €

 

Νοικοκυριό με τέσσερα ενήλικα άτομα ή δύο ενήλικα άτομα και τέσσερα ανήλικα άτομα

 • Έως και 12.500 €: 1.125 €
 • Από 12.501 € έως και 17.500 €: 875 €
 • Από 17.501 € έως και 22.500 €: 625 €

 

Νοικοκυριό με πέντε ή περισσότερα ενήλικα άτομα ή δύο ενήλικα άτομα και τέσσερα ανήλικα άτομα

 • Έως και 15.000 €: 1.350 €
 • Από 15.001 € έως και 21.000 €: 1.050 €
 • Από 21.001 € έως και 27.000 €: 750 €

 

Σημαντική σημείωση:

 

Όσοι από εσάς δηλώνετε φιλοξενούμενα άτομα, και σε αυτά χρειαστεί να γίνει επιβεβαίωση μέσω Taxis, και θέλετε η επιβεβαίωση να γίνει από εμάς, θα πρέπει να μας στείλετε τους κωδικούς τους.

 

Τέλος από το κοινωνικό μέρισμα εξαιρούνται όλοι όσοι με βάση την φορολογική δήλωση του 2016: 

 • Εμπίπτουν στον Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης
 • Δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής
 • Δηλώνουν δαπάνες για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία
 • Δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό
 • Φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής, οι οποίοι υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην Ελλάδα, καθώς και ο/η σύζυγος αυτών.

 

Για τις Υπηρεσίες Πολίτη By CompuTax

Αλέξανδρος Γκούμας