Δώστε computer-delivered IELTS

Επιλέξτε από περισσότερες ημερομηνίες εξετάσεων και λάβετε τα αποτελέσματά σας ακόμα πιο γρήγορα

 Αυτό που χρειάζεστε σαν υποψήφιοι IELTS είναι περισσότερες επιλογές. Για αυτό και εμείς κάναμε ευκολότερο και πιο βολικό για εσάς να δώσετε το IELTS. Τώρα μπορείτε να δώσετε την εξέταση IELTS και μέσω υπολογιστή (computer-delivered IELTS).

Με το computer-delivered IELTS, μπορείτε να δώσετε το IELTS Academic ή το IELTS General Training και απλά να πληκτρολογήσετε τις απαντήσεις σας.

Τι μπορείτε να έχετε αν δώσετε computer-delivered IELTS;

περισσότερες ημερομηνίες εξετάσεων για να επιλέξετε

αμεσότητα με την προφορική εξέταση να πραγματοποιείτε με κατ’ ιδίαν προσωπική συνέντευξη με έναν εξεταστή IELTS

δυνατότητα επιλογής ώρας για την προφορικής σας εξέταση

γρήγορα αποτελέσματα, διαθέσιμα εντός 5–7 ημέρες

περισσότερη ευελιξία.

  

Πώς λειτουργεί η εξέταση computer-delivered IELTS;

Αν επιλέξετε το computer-delivered IELTS, θα εξεταστείτε στις ενότητες Κατανόησης Προφορικού Λόγου (Listening), Κατανόησης Γραπτού Λόγου (Reading) και Παραγωγής Γραπτού Λόγου (Writing) σε υπολογιστή.

Η εξέταση της ενότητας Παραγωγής Προφορικού Λόγου (Speaking) θα παραμείνει με κατ’ ιδίαν προσωπική συνέντευξη με πιστοποιημένο εξεταστή IELTS, καθώς πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να αξιολογηθεί η δεξιότητα έκφρασης προφορικού λόγου.

Όλα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά της εξέτασης παραμένουν ίδια, όπως:

Περιεχόμενο

Προετοιμασία

Διάρκεια

Τύποι ερωτήσεων

Βαθμολόγηση

Τρόπος εξέτασης Παραγωγής Προφορικού Λόγου (Speaking) – κατ’ ιδίαν προσωπική συνέντευξη με έναν εξεταστή IELTS

Έντυπο Αναφοράς Αποτελεσμάτων (Test Report Form – TRF)

Επικύρωση αποτελεσμάτων από οργανισμούς και πανεπιστήμια