Πρόγραμμα Εξετάσεων Test of English as a Foreign Language (TOEFL®) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 2018

Η εξέταση TOEFL iBT® αξιολογεί την ικανότητά σας να χρησιμοποιείτε και να καταλαβαίνετε την Αγγλική σε πανεπιστημιακό επίπεδο. Επίσης, αξιολογεί σε ποιο βαθμό συνδυάζετε τις δεξιότητες παραγωγής και κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου για ακαδημαϊκούς σκοπούς.

 Πρόγραμμα Εξετάσεων Test of English as a Foreign Language (TOEFL®) σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 2018

 

January 2018 13, Saturday Athens
19, Friday Athens, Thessaloniki
     
February 2018 3, Saturday Athens, Thessaloniki
10, Saturday Athens, Thessaloniki
24, Saturday Athens, Thessaloniki
     
March 2018 2, Friday Athens, Thessaloniki
3, Saturday Athens, Thessaloniki
10, Saturday Athens, Thessaloniki
24, Saturday Athens
     
April 2018 21, Saturday Athens, Thessaloniki
27, Friday Athens, Thessaloniki
     

June 2018

23, Saturday Thessaloniki