Αποτελέσματα DELF-DALF εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2021

Τα αποτελέσματα DELF-DALF εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2021 αναρτήθηκαν στην ειδική πλατφόρμα του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος στις 27 Ιουλίου 2021.

Δείτε εδώ τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της Σορβόννης αναμένονται στις 14 Σεπτεμβρίου.

Προσοχή!

Θα πρέπει να έχετε τον κωδικό σας για να δείτε τ’ αποτελέσματά σας. Δεν θα αποσταλεί κανένας κωδικός μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις, η Υπηρεσία Εξετάσεων βρίσκεται στη διάθεσή σας έως τις 29 Ιουλίου στο: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καλές διακοπές!