ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

Τι αλλάζει στα σχολεία σε σχέση με απουσίες, παιδαγωγικά μέτρα και διαγωγή

Στην επικαιροποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την οργάνωση και τη λειτουργία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προχώρησε το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με σχετική Υπουργική Απόφαση.

16 Innovative Ideas to Make Your Teaching Methods More Effective

The biggest challenge any teacher faces is capturing the students’ attention, and putting across ideas in such a way that it stays with them long after they have left the classroom.

Three Innovative Methods of Teaching for High School Educators

One theme that runs through everything we do at Concordia University-Portland is innovation. Sounds like almost everyone else, right?

Innovation in the Classroom: Why Education Needs to Be More Innovative

Education is the foundation of our economy. What (and how) we learn in school determines who we become as individuals and our success throughout our lives. It informs how we solve problems, how we work with others, and how we look at the world around us.

Οι 10 τεχνολογικές καινοτομίες που θα αλλάξουν την εκπαίδευση

Ποια θα είναι η μορφή της εκπαίδευσης στον ψηφιακό αιώνα; Οπωσδήποτε ένας διαφορετικός νέος κόσμος χρειάζεται και ένα διαφορετικό σχολείο. Ιδού λοιπόν οι σημαντικότερες τεχνολογικές καινοτομίες που παίζουν - ή αναμένεται να παίξουν - καίριο ρόλο στη διαμόρφωση της εκπαίδευσης τα αμέσως επόμενα χρόνια