ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

Cooperative Learning Tips and Techniques

Cooperative learning is a teaching strategy classroom teachers use to help their students process information more quickly by having them work in small groups to accomplish a common goal. Each member that is in the group is responsible for learning the information given, and also for helping their fellow group members learn the information as well.

5 Teaching Strategies to Keep Class Interesting

Every now and then, you may get a class that you just can’t seem to keep interested. No matter what you do, it seems like all of the students are bored out of their minds.

Αναπτύσσοντας την δημιουργικότητα και την καινοτομία στην εκπαίδευση

Τα εκπαιδευτικά συστήματα σε όλο τον κόσμο αλλάζουν συνεχώς με ταχείς ρυθμούς. Οι πληροφορίες αλλάζουν καθημερινά και ο όγκος των πληροφοριών που μαθαίνουν τα παιδιά μας γίνεται όλο και πιο μεγάλος και γεμάτος προκλήσεις με κάθε γενιά που περνάει.

10 Innovative Learning Strategies For Modern Pedagogy

This is an excerpt from a report, produced in collaboration with SRI International, that proposes ten innovations that are already in currency but have not yet had a profound influence on education. You can read the full report, with in-depth explanations and examples of each learning strategy in action, here.

Ten innovations that have changed English language teaching

English language teaching is evolving all the time, particularly alongside advances in technology. But what changes have had the biggest impact on teachers in recent years? I took the question to my global PLN (personal learning network – see the third point below). Here are what appear to be the top ten innovations for teachers, in no particular order.