ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

Students’ motivation to succeed at school

Australian students are more motivated to succeed at school than their OECD peers, but results from a new report released by the Australian Council for Educational Research (ACER) show high levels of motivation do not necessarily correspond to high performance.

Why reading aloud is a vital bridge to literacy

Advice that children should still be read to as teenagers make sense, as they learn the complex gear changes between speech and prose

Καινοτομία στην Εκπαίδευση

Περίληψη

Με τον όρο εκπαιδευτική αλλαγή εννοούμε τη συνεπή και σταθερή εφαρμογή μιας καινοτομίας. Εκπαιδευτική καινοτομία θεωρούμε κάθε νέα ιδέα, φιλοσοφία ή μέθοδο που εισηγείται την αλλαγή σε στάσεις και πρακτικές του επίσημου και του κρυφού αναλυτικού προγράμματος (Κουλουμπαρίτση, 2006).

Innovative Teaching Strategies that Improve Student Engagement

Five teaching strategies designed to challenge and engage students.

10 Innovative Learning Strategies For Modern Pedagogy

This is an excerpt from a report, produced by The Open University in collaboration with SRI International, that proposes ten innovations that are already in currency but have not yet had a profound influence on education.