ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

What do students want most? To be treated with respect

I was surprised to see students at my university ask for their lecturers to talk to them ‘as though I’m a person’

I recently led a survey of students across my university at all levels of study.

Τι πρέπει να προσφέρει το σχολείο στον μαθητή του 21ου αιώνα;

Το ερώτημα είναι, συνεπώς, τι πρέπει να μαθαίνουν οι μαθητές στο σχολείο κάθε εποχή;

Γονείς, σταματήστε το «καραούλι» στην μελέτη του παιδιού

«Φυλάω καραούλι κάθε απόγευμα που έχει διάβασμα» μου εξομολογούνταν προσφάτως μια μη εργαζόμενη μητέρα για την κόρη της, μαθήτρια της Α‘ Λυκείου.

Underlying Principles of Syllabus Design in English Language Teaching

INTRODUCTION

A language teaching syllabus involves the integration of subject matter (what to talk about) and linguistic matter (how to talk about it); that is, the actual matter that makes up teaching. Choices of syllabi can range from the more or less purely linguistic, where the content of instruction is the grammatical and lexical forms of the language, to the purely semantic or informational, where the content of instruction is some skill or information and only incidentally the form of the language. To design a syllabus is to decide what gets taught and in what order. For this reason, the theory of language explicitly or implicitly underlying the language teaching method will play a major role in determining what syllabus is adopted. Theory of learning also plays an important part in determining the kind of syllabus used. For example, a syllabus based on the theory of learning espoused by cognitive code teaching would emphasize language forms and whatever explicit descriptive knowledge about those forms was presently available. A syllabus based on an acquisition theory of learning, however, would emphasize unanalyzed, though possibly carefully selected experiences of the new language in an appropriate variety of discourse types.

Οι εκπαιδευτικοί απέναντι στην καινοτομία

Οι εκπαιδευτικοί απέναντι στην καινοτομία. Η εισαγωγή της  καινοτομίας στην εκπαίδευση στοχεύει στην ενεργό συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή – εκπαιδευτική διαδικασία. Αναφορικά με μία καινοτόμα εκπαιδευτική δραστηριότητα ο μαθητής μπορεί συμμετάσχει ενεργά μέσα από τη σύλληψη μίας αρχικής ιδέας. Η καινοτομία κυρίως στις σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας αλλά και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, γίνεται φανερή μέσα από τη μορφή διαθεματικών προσεγγίσεων, τα οποία στηρίζονται στη βιωματική, συνεργατική και πολυαισθητηριακή προσέγγιση της γνώσης. Ως καινοτομία μπορεί να οριστεί η εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης με σκοπό την παραγωγή και παροχή  κάτι νέου με βελτιωτική ισχύ, το οποίο στοχεύει σε κάτι καλύτερο.