Κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

 

Το Σχέδιο Νόμου «Οργάνωση και λειτουργία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ρυθμίσεις  για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» θα εισαχθεί στην Ολομέλεια προς συζήτηση την 31η Ιουλίου.

 

Στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή ορίζονται θέματα που απασχολούν την οργάνωση των ΑΕΙ όπως:

 

  • Ορίζεται ο τρόπος που θα απαρτίζεται η Γενική Συνέλευση Τομέα
  • Σχετικά με τα εργαστήρια και τα μουσεία ορίζεται η σύσταση, η οργάνωσή τους κ.λπ. θέματα
  • Κατατέθηκε ο τρόπος οργάνωσης των μεταπτυχιακών και των διδακτορικών σπουδών
  • Ο τρόπος ίδρυσης ενός μεταπτυχιακού
  • Διάρκεια φοίτησης και πιστωτικές μονάδες
  • Επιλογή, δικαιώματα και υποχρεώσεις μεταπτυχιακών φοιτητών
  • Δωρεάν φοίτηση - υποτροφίες
  • Τι θα ισχύει για το διδακτικό προσωπικό των ΠΜΣ
  • Πόροι – χρηματοδότηση Π.Μ.Σ.
  • Διδακτορικές σπουδές, διαδικασία επιλογής υποψήφιων διδακτόρων

 

Στη συνέχεια το Σχέδιο Νόμου  αναφέρεται στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΙ, τα Κέντρα Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης, τα Ακαδημαϊκά Συμβούλια Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας κ.λπ.