ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Τα θετικά χαρακτηριστικά των παιδιών με ΔΕΠΥ

Συνήθως διαβάζουμε και αναλύουμε όλα τα αρνητικά που συνυπάρχουν με τη διάσπαση προσοχής, όλες τις δυσκολίες που έχουν τα παιδιά σε σχέση με το σχολείο και την καθημερινότητα τους.

Διεκδικητική συμπεριφορά. Τι είναι και πώς μας ωφελεί στη ζωή μας

Όλοι μας βρισκόμαστε αντιμέτωποι με επικοινωνιακές καταστάσεις που μας φέρνουνε σε δύσκολη θέση και δεν είμαστε βέβαιοι για το πώς πρέπει να αντιδράσουμε ή να τις χειριστούμε.

Η βία στο σχολικό χώρο και ο ρόλος του εκπαιδευτικού

Η βία και η επιθετικότητα αποτελούν εκδηλώσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς που παρατηρούνται από την παιδική ακόμη ηλικία και συνιστούν ένα άξιο προσοχής κοινωνικό φαινόμενο.

Being The Odd One Out - Survival Tips To Being Different

The odd one out. It’s not easy being different. Being different means that you don’t blend in completely with the status quo.

Κοινωνικοποίηση και Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Συστηματικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (ΕΜΔ) μπορεί να αντιμετωπίζουν προβλήματα και στην κοινωνική εξέλιξή τους, δηλαδή στην προσαρμογή και στην ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό-σχολικό περιβάλλον.