ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Νευροψυχολογική θεραπευτική αντιμετώπιση της δυσλεξίας

Στη σύγχρονη έρευνα, τέσσερα είναι τα κυριότερα νευροψυχολογικά πρότυπα θεραπείας της δυσλεξίας. Το μοντέλο της έμμεσης άσκησης του εγκεφάλου της Ayres (1972) περιλαμβάνει κυρίως αισθητικο-κινητικές τεχνικές που βοηθούν στη δραστηριοποίηση υποφλοϊικών και φλοϊικών δομών του εγκεφάλου.

Θα πρέπει τα συναισθήματα να διδάσκονται στα σχολεία;

Ενώ η σημασία της συναισθηματικής εκπαίδευσης είναι αναγνωρισμένη, γιατί παραμένει αποκομμένη από τις μαθητικές τάξεις;

Κρίσεις Πανικού: Απειλή ή Ευκαιρία;

Όλο και πιο συχνά, παρατηρούμε άτομα να απευθύνονται στον θεραπευτή ακόμη και από την πρώτη τηλεφωνική επαφή, φέρνοντας ως αίτημα κάτι πολύ συγκεκριμένο, ακλόνητο  και αδιαπραγμάτευτο: κρίση πανικού. Ο όρος έχει φτάσει να χρησιμοποιείται πλέον συχνά στην καθομιλουμένη, ενώ είναι εντυπωσιακό το ότι με μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο βρίσκει κανείς πληθώρα πληροφοριών γύρω από την φύση και αντιμετώπιση του πανικού, όπως επίσης σεμινάρια, άρθρα, βιωματικές ασκήσεις, κλπ.

Ο ρόλος του παιδαγωγού στην προσχολική αγωγή

Είναι το πρόσωπο εκτός του οικογενειακού περιβάλλοντος, που αποτελεί ένα πρότυπο μίμησης

Refuse to Be a Boring Teacher: 15 Ways to Have More Fun

We’ve all had that teacher–the one who speaks in a monotone voice and reads aloud from the textbook. And we’ve all had the opportunity to not be that teacher.