ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Σωστός δάσκαλος, καλός μαθητής

Μια μεγάλη έρευνα με την οποία σκιαγραφείται το ιδανικό προφίλ των εκπαιδευτικών (από την πλευρά των μαθητών) αλλά και το ιδανικό προφίλ των μαθητών (από την πλευρά των εκπαιδευτικών) και οι απαιτήσεις που έχουν οι μεν από τους δε, ίσως προσφέρεται για μια πιο... νηφάλια ανάγνωση, τώρα που και οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διακοπές, αναμένοντας το «πρώτο κουδούνι» στις αρχές Σεπτεμβρίου.

The Proven Way to Improve Academic Performance

A growth mindset is the belief that intelligence, ability and human traits are not fixed, but can be improved with time, effort and help from others.

9 Scientifically Proven Ways to Get the Most Out of Study Time

For anyone in the thick of study, or about to be, science has been working hard and has found ways to help you get the most out of your study time, all backed by hefty research. Here’s how to study smarter, supercharge your learning and store the information away in your head so it’s ready to jump into your arms when you need it. 

Linguistics in school

Because linguistics is a relatively new science, most of what linguists have learnt about language over the past few decades has rarely been incorporated into school curricula or communicated to the general public.

Autonomous Learning and the Future of Higher Education

I am able to watch any Ohio State University football game I want on my widescreen, high-definition television. I can use the restroom anytime I want without standing in line. I can, if I desire, walk to my refrigerator and get a beer (no beer served in Ohio Stadium). And when it’s 35 degrees and raining outside, I can stay warm and dry in the comfort of my living room as I enjoy the game.