ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Is Frisian a Language or a Dialect?

Frisian (Frysk) is a Germanic language, spoken by an ethnic minority known as the Frisians in the northern regions of the Netherlands and Germany.

Πρέπει οι καθηγητές να έχουν τα Αγγλικά ως μητρική γλώσσα;

Οι καθηγητές Αγγλικών που εργάζονται στο British Council δεν κατάγονται μόνο από το Ηνωμένο Βασίλειο ή άλλες Αγγλόφωνες χώρες αλλά από χώρες όλου του κόσμου.

Η άμεση ή κατευθυνόμενη διδασκαλία

Η άμεση ή κατευθυνόμενη διδασκαλία (direct instruction) ως όρος στην παιδαγωγική επιστήμη έκανε την εμφάνισή του στις αρχές του 20ού αιώνα.

Φωνολογική ενημερότητα στην Αγγλική Γλώσσα: Ανάγκη ή «Ευχαριστώ δεν θα πάρω;»

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έρχονται στη δημοσιότητα μελέτες οι οποίες στόχο έχουν να μας «αποδείξουν» ότι ένας ασφαλής δείκτης για την μετέπειτα αναγνωστική ικανότητα νηπίων, είναι ο συνειδητός χειρισμός των φωνημάτων σε μια λέξη που δίνεται προφορικά.

Developing Learner Autonomy

‘Autonomy is your capacity to take responsibility for, and control of, your own learning, whether in an institutionalised context, or completely independent of a teacher or institution.’ (Thornbury, 2006: 22)