ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

8 Important Reasons For Teaching Kindness in Schools

Most people have heard the phrase ‘random acts of kindness’, which refers to a selfless act of giving resulting in the happiness of another person. Terms like this are increasing in popularity around the world, as more people identify a deficiency in their lives that can only be fulfilled by altruism.

Strategies For Teaching ADHD Students At Home

According to the Learning Disabilities Association of America Attention Deficit Disorder/Attention Deficit Hyperactivity Disorder is not considered a learning disability.

Is My Child Learning Enough?

One of the big questions most new homeschoolers ask is, “How will I know if my child is learning?”

What's the language of the future?

As English takes over the world, it's splintering and changing -- and soon, we may not recognize it at all

Ειδική Γλωσσική Διαταραχή: Τι σημαίνει και πώς αντιμετωπίζεται ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας

Ο Φίλιππος είναι ένα αγόρι που πηγαίνει στη Δ’ Δημοτικού. Είναι έξυπνος, συνεσταλμένος,  με ιδιαίτερο άγχος και ελλείμματα τόσο στη γλώσσα του όσο και στις σχολικές του επιδόσεις που αντιστοιχούν σε παιδί μικρότερης ηλικίας.