ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Ο αναδυόμενος γραμματισμός των παιδιών και ο ρόλος των γονέων.

Καλλιεργείται η αγάπη για την ανάγνωση και την παραγωγή γραπτού λόγου;

Η μάθηση και η ανάπτυξη της δεξιότητας παραγωγής γραπτού λόγου αποτελεί εδώ και χρόνια έναν από τους σημαντικότερους στόχους της εκπαίδευσης.

John Searle's Philosophy of Language: Force, Meaning and Mind

John Searle is most decidedly a philosopher whose estimable contributions to the philosophy of language are well-deserving of a volume dedicated to commentary.

How the internet changed the way we write – and what to do about it

The usual evolution of English has been accelerated online, leading to a less formal – but arguably more expressive – language than the one we use IRL. So use those emojis wisely …

Linguistic imperialism alive and kicking

US and UK policy to promote English language teaching expertise around the world is undermining multilingualism and education opportunities.

Do syllables exist?

We all think we intuitively know what a syllable is, but trying to explain them isn't so easy and even linguists aren't in agreement about a definition.