Υπουργικές Αποφάσεις για Ρύθμιση Χρεών από Υπουργείο Εργασίας και Υπουργείο Οικονομικών

Η Ρύθμιση Οφειλών, έχει μπει για τα καλά στην καθημερινότητα των Επιχειρήσεων που με διάφορους τρόπους έχουν καταφέρει να «αναπνέουν» μέχρι σήμερα.

 

Για τις πρόσφατες οφειλές, αυτές δηλαδή που δημιουργήθηκαν από 1/1/2017 και μετά, έχουμε την δυνατότητα της ρύθμισης σε 12 δόσεις και οι πληροφορίες μου λένε ότι αυτό δεν θα αλλάξει τουλάχιστον για τους επόμενους αρκετούς μήνες.

Για τις παλαιές οφειλές, αυτές που δημιουργήθηκαν και βεβαιώθηκαν έως 31/12/16, έχουμε σαν Διαδικασία, την Πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού που μπορεί υπό προϋποθέσεις, μελέτες και γραφειοκρατία, να μας δώσει έως 120 δόσεις στο Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία και πολύ περισσότερες στις Τράπεζες. Μπορεί όπως ο Νόμος προβλέπει το Κούρεμα όχι μόνο των Τόκων και των Προσαυξήσεων αλλά και μέρους του Κεφαλαίου.

Ο εξωδικαστικός λοιπόν είχε δύο Εξαιρέσεις στην Ρύθμιση των Οφειλών έως 31-12-2016:

Τις Οφειλές έως 20.000 ευρώ και 

Τις Οφειλές των Ελευθέρων Επαγγελματιών

Αυτά τα κενά που δεν συμπεριλαμβάνονται στον Νόμο 4469/17, έρχονται να συμπληρώσουν οι δύο αυτές αποφάσεις και να εξειδικεύσουν τα κριτήρια για την διαμόρφωση των λύσεων όταν οι Οφειλές προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ξεπερνούν το 85% των οφειλών.

Οι αποφάσεις είναι πανομοιότυπες και σε γενικές γραμμές λένε τα παρακάτω:

Α.  Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα με Πτωχευτική Ικανότητα και Οφειλές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα έως 20.000 ευρώ, έχουν την δυνατότητα να ρυθμίσουν τις Οφειλές αυτές και στο, Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία ως εξής:

  1. Οφειλές έως 3.000 ευρώ, ρυθμίζονται έως 36 δόσεις, με βάση μαθηματικό λογιστικό τύπο υπολογισμού των δόσεων, χωρίς καμία μείωση Τόκων και Προσαυξήσεων.
  2. Οφειλές από 3.001 ευρώ έως 20.000 ευρώ, ρυθμίζονται έως 120 δόσεις, με βάση μαθηματικό λογιστικό τύπο υπολογισμού των δόσεων, με διαγραφή του 85% των Οφειλών από Τόκους και προσαυξήσεις.

Β. Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα με Πτωχευτική Ικανότητα και Οφειλές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα έως 50.000 ευρώ και οι Οφειλές τους προς το Δημόσιο ή τα Ασφαλιστικά Ταμεία, υπερβαίνουν το 85% των συνολικών Οφειλών, έχουν την δυνατότητα να ρυθμίσουν τις Οφειλές αυτές στο Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία ως εξής:

  1. Για οφειλές έως 20.000 ευρώ, όπως παραπάνω
  2. Από 20.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ, για να γίνει η Ρύθμιση ελέγχεται η δυνατότητα αποπληρωμής και στην συνέχεια οι Οφειλές ρυθμίζονται έως 120 δόσεις, με βάση μαθηματικό λογιστικό τύπο υπολογισμού των δόσεων, με διαγραφή του 85% των Οφειλών από Τόκους και προσαυξήσεις

Γ. Φυσικά Πρόσωπα χωρίς Πτωχευτική Ικανότητα και Οφειλές από Επιχειρηματική Δραστηριότητα έως 50.000 ευρώ, έχουν την δυνατότητα να ρυθμίσουν τις Οφειλές αυτές στο Δημόσιο και στα Ασφαλιστικά Ταμεία ως εξής: (μιλάμε για τους Ελ. Επαγγελματίες, όπως Δικηγόροι, Δικαστικοί Επιμελητές, Γιατροί, Μηχανικοί κλπ. που εξαιρούνταν από τον Εξωδικαστικό Μηχανισμό)

Για τους Ελ. Επαγγελματίες, ισχύουν όσα έχουμε αναλύσει παραπάνω…

Είναι λοιπόν αντιληπτό ότι το Θέμα της Ρύθμισης των Οφειλών με προσθήκες και διευκρινήσεις, θα παραμείνει για αρκετό καιρό στην επικαιρότητα για όλους εμάς, καθώς και η μόνη δυνατότητα Ρύθμισης των Οφειλών μας.

Για όποιες αλλαγές και προσθήκες προκύψουν, θα σας κρατάμε ενήμερους.

Σε περίπτωση, που το θέμα σας αφορά και χρειάζεστε παραπάνω επεξηγήσεις και διευκρινήσεις, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας…

 

Για την Computax ΑΕ

Ιάκωβος Γκούμας

Διευθύνων Σύμβουλος