ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

Educating for Innovation and Innovation in Education

People have quite different views on the role that digital technology can and should play in schools. But we just can’t ignore how digital tools have so fundamentally transformed the world around schools.

Καινοτομία στην εκπαίδευση

Από το 2009 κάθε χρόνο φορείς της εκπαίδευσης, επαγγελματίες, ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων και μη κερδοσκοπικών οργανισμών συγκεντρώνονται για τρεις ημέρες στην Ντόχα του Κατάρ για την Παγκόσμια Διάσκεψη Κορυφής Καινοτομίας για την Εκπαίδευση (WISE - World Innovation Summit for Education).

Ενσυναίσθηση και εκπαίδευση

ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ 

 

Η ενσυναίσθηση είναι η ικανότητα να βρίσκεσαι, να νιώθεις και να συμπάσχεις με την κατάσταση του άλλου, έχοντας όμως επίγνωση του ότι αυτό συμβαίνει στον άλλο. Η ενσυναίσθηση είναι η βάση του ενδιαφέροντος των ανθρωπίνων σχέσεων και μας επιτρέπει να καταλαβαίνουμε αυτούς που είναι διαφορετικοί από εμάς. Περιλαμβάνει ψυχικό δέσιμο, χτίσιμο σχέσεων, ακρόαση και φροντίδα για τον άλλο. Είναι εκείνη η διαπροσωπική σχέση που μας επιτρέπει να αισθανθούμε τα συναισθήματα του άλλου και να φτάσουμε σε σημείο να έρθουμε στη θέση του, κατανοώντας πάντα ότι πρόκειται για τη δική του ψυχοσυναισθηματική κατάσταση.

Ten Common Myths about Educational Innovations

 As we read articles or attend conferences about educational innovation, we find sayings loaded with assumptions which may have been circulating for years without being further examined. Let me start with my top ten list, as an instructional designer and educational technologist, and I hope this can sparkle some thoughts about similar myths you might have heard.

Cooperative Learning Tips and Techniques

Cooperative learning is a teaching strategy classroom teachers use to help their students process information more quickly by having them work in small groups to accomplish a common goal. Each member that is in the group is responsible for learning the information given, and also for helping their fellow group members learn the information as well.