Μεταπτυχιακό για εκπαιδευτικούς με χαμηλά δίδακτρα και μαθήματα Σαββατοκύριακα

Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που ενδιαφέρει τους εκπαιδευτικούς προκηρύχθηκε αυτή τη φορά από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για το ΜΠΣ «ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης» με δυο κατευθύνσεις και με δίδακτρα ύψους 1.000 ευρώ αφού όπως αναφέρεται στην προκήρυξη για κάθε χρόνο φοίτησης οι μεταπτυχιακοί φοιτητές καταβάλλουν συμμετοχή-εισφορά 500 ΕΥΡΩ για κάλυψη διοικητικών και επιστημονικών αναγκών του ΔΠΜΣ  ( σσ Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τέσσερα εξάμηνα).

Το μεταπτυχιακό εξυπηρετεί εργαζόμενους αλλά και φοιτητές που κατοικούν εκτός Θεσσαλονίκης αφού τα μαθήματα θα διεξάγονται κατά κύκλους (modules) Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή για τη διευκόλυνση των εργαζομένων. Οι δυο κατευθύνσεις του ΜΠΣ είναι οι εξής: Α ́ Κατεύθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών Β ́ Κατεύθυνση: Ψυχοπαιδαγωγικές συνιστώσες της πολυπολιτισμικότητας.

 

Αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν στη Γραμματεία του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη (2ος όροφος) και ώρα 12:00-13:00, από τις 28 Μάρτιου έως και 20 Μαΐου 2016. Κριτήρια επιλογής Γενικός βαθμός πτυχίου, έως 5 μονάδες Βαθμός συναφών ανά ειδίκευση προπτυχιακών μαθημάτων, έως 5 μονάδες Βαθμολογία σε συναφή ανά ειδίκευση πτυχιακή εργασία και/ή συναφή ερευνητική δραστηριότητα, έως 5 μονάδες

Επαγγελματική εμπειρία και/ή τυχόν άλλες μεταπτυχιακές σπουδές ή άλλες σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έως 5 μονάδες. Πρόσθετα κριτήρια επιλογής των υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζονται:

  1. Γραπτή εξέταση, έως 60 μονάδες
  2. Ατομική συνέντευξη για την εκτίμηση της επιστημονικής κατάρτισης και της γενικότερης συγκρότησης του υποψηφίου, έως 20 μονάδες.