Κριτήρια επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

Επιστημονική Ημερίδα πραγματοποιήθηκε  με θέμα: «Επιλογή Στελεχών στην Εκπαίδευση: ∆ημοκρατική ή Τεχνοκρατική Ανασυγκρότηση;

 

∆ίλημμα Ουσίας ή Άνευ Σημασίας;» από το  Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Εκπαιδευτική Πολιτική & ∆ιοίκηση της Εκπαίδευσης» (ΕΠ∆Ε) του Τμήματος Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με την Επιστημονική Εταιρεία Οργάνωσης & ∆ιοίκησης της Εκπαίδευσης (ΕΟ∆Ε).

 

Παρακάτω παρουσιάζουμε την εισήγηση του αιρετού του ΚΥΣΔΕ Νεκτάριου Κορδή στην ημερίδα για την επιλογή των στελεχών εκπαίδευσης που πραγματοποιήθηκε.

 

Δείτε στην εισήγηση του αιρετού στοιχεία για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης όπως:

 

-η ιδιομορφία της νησιωτικότητας και της γεωμορφολογίας της χώρας που επηρεάζει τη γεωγραφική διασπορά των σχολικών μονάδων.

-αναλυτικοί πίνακες με την κατανομή των σχολικών μονάδων με βάση των πληθυσμό των δήμων

-τι ισχύει για το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας εκπαιδευτικών 

-αναλυτικά τα μετρήσιμα κριτήρια επιλογής στελεχών εκπαίδευσης

-κατανομή των στελεχών όσον αφορά το φύλο τους, την παλαιότητά τους, τον κλάδο τους, τα έτη υπηρεσίας τους, την ηλικία τους

-τα χαρακτηριστικά του διευθυντή

 

και τέλος μία παρουσίαση των χαρακτηριστικών του αποτελεσματικού διευθυντή.

 

Πηγή: http://www.alfavita.gr