ΜANAGEMENT

11 Back-to-School Activities for the First Month

A new school year is a fresh start. For students, that means a different teacher and new classmates. For teachers, back to school time is another chance to make an impact on the lives of kids, turn them into lifelong learners, or at least let them experience the joy of learning.

Classroom Management to Turn Parents into Partners

Teachers and administrators see family involvement in education as one of the key predictors of student outcomes. They even perceive family involvement as more influential than their own teaching.

How to praise an employee’s work performance

Tips: Keep your letter brief! Praise is a powerful motivator. Take the time to give genuine, specific compliments in a friendly, yet professional manner. A bonus check or some other tangible expression of thanks may accompany this letter.

Τρείς δυνατές τεχνικές NLP για αλλαγή συμπεριφοράς

Σε αυτό το άρθρο απαριθμούνται 3 από τις τεχνικές που θα σας βοηθήσουν να αλλάξετε συμπεριφορά, να πάρετε τα καλύτερα αποτελέσματα και να προσελκύσετε περισσότερες θετικές εμπειρίες. 

The Key To Motivating Students

It’s important that your students know you care about them.

 

It’s important that they know you’re there for them.