ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Culture, Cognition, and Intelligence

Introduction

 

There seems to exist an implicit assumption that, inasmuch as teaching and learning concern the transfer and assimilation of knowledge and skills by persons equipped to do so, the assessment process involves sampling the pool of knowledge, skill, and competence.

«Στικς Αφήγησης» – Μια αποτελεσματική τεχνική για την κατανόηση κειμένου

Η πολυαισθητηριακή διδασκαλία είναι ένας τρόπος διδασκαλίας που εμπλέκει ταυτόχρονα περισσότερες από μια αισθήσεις του παιδιού. Για τα παιδιά με αναγνωστικές δυσκολίες, η ταυτόχρονη χρήση της όρασης, της ακοής και της αφής μπορεί να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη κι αποτελεσματική.

Coursebook: Take it or leave it

When I was a student, I used to wonder, “What’s a coursebook in aid of, really? Why do we always have to do the exercises on page, say, 45 and not those on 62? Are we supposed to write a letter instead of a descriptive essay?” and so on and so forth.

Νέα τάση στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας ή απλά ανάγκη;

Η νέα τάση, πλέον, στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών και όχι μόνο, είναι η έννοια και η χρήση του κονστρακτιβισμού (constructive theory) ή αλλιώς η κονστρακτιβιστική διδασκαλία την οποία πρωτοακούσαμε από τον Jean Piaget ο οποίος, μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για μάθηση μέσω παιχνιδιού. Για το εξωτερικό, ο όρος δεν είναι καθόλου νέος…Για την Ελλάδα σιγά-σιγά αρχίζει και κερδίζει έδαφος!

The changing winds and shifting sands of the history of English Language Teaching

Introduction

As the title implies, the English language teaching tradition has been subjected to a  tremendous change, especially throughout the twentieth century.