ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

Five Ways to Bring Innovation Into the Classroom

For many schools across the country, bringing innovation into the classroom is of prime impotrance. In addition to thinking about tools that help boost educators’ teaching practice, it might be a good time to pull back and think about some big-picture ideals, too. Here are a few to consider.

Καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας στην εκπαίδευση

Υπάρχει μεγάλη συζήτηση σχετικά με το ποιες μέθοδοι διδασκαλίας είναι αποτελεσματικότερες. Σε ένα πράγμα ωστόσο συμφωνούν οι ειδικοί. Στην ανάγκη για καινοτομία και δημιουργικότητα στην τάξη. Δύο καθηγητές δεν ακολουθούν την πεπατημένη στη διδασκαλία τους και η μέθοδός τους φαίνεται πως αποδίδει.

Robot teachers invade South Korean classrooms

It's a typical classroom scene: Students working at their desks as the teacher calls out instructions. But, unlike your average teacher, this one is made of plastic and computer circuits. 

This isn't a sci-fi movie; it's an English language class taught by Engkey, a robot teacher, in the coastal city of Masan in South Korea. 

Learning is a game in Avlona elementary school

Giannis, young teacher at Avlona elementary school, has found the best way to teach Greek to his Afghan pupils: by learning Farsi in exchange of Greek, as a game.

Refugees: integration through education

Abbas is 10 years old. He goes to school every day from 1.30 pm to 6.00 pm. Education for him has been a battle. He is Afghan, and arrived at the Malakasa refugee camp in north-eastern Greece with his family a year and a half ago. He is one of 2,500 children living in camps who have started formal education in Greek schools.