ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΝΕΑ

Innovation in the Classroom: Why Education Needs to Be More Innovative

Education is the foundation of our economy. What (and how) we learn in school determines who we become as individuals and our success throughout our lives. It informs how we solve problems, how we work with others, and how we look at the world around us.

Οι 10 τεχνολογικές καινοτομίες που θα αλλάξουν την εκπαίδευση

Ποια θα είναι η μορφή της εκπαίδευσης στον ψηφιακό αιώνα; Οπωσδήποτε ένας διαφορετικός νέος κόσμος χρειάζεται και ένα διαφορετικό σχολείο. Ιδού λοιπόν οι σημαντικότερες τεχνολογικές καινοτομίες που παίζουν - ή αναμένεται να παίξουν - καίριο ρόλο στη διαμόρφωση της εκπαίδευσης τα αμέσως επόμενα χρόνια

Letter Recognition for Reading in Special Education

A Foundational Skill for Emerging Readers 

 

Letter recognition is the first skill a child needs to learn before beginning the task of learning decoding skills and then word recognition. Small children often learn to recognize the letters in their name first, and with that, they gain the understanding that letters, when put together, lead to meaning. Learning disabled children often do not.

Εκπαιδευτικές αλλαγές

Τα εκπαιδευτικά συστήματα συχνά εισάγουν αλλαγές για να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες συνθήκες του περιβάλλοντος, με τρόπο που η αλλαγή αποτελεί τη νέα σταθερά, όπως ακριβώς και για την κοινωνία.

How to foster innovation in education

Get a hundred teachers together at a conference on innovation in education and there's a very particular atmosphere in the room. Excitement, hope and passionate enthusiasm mingle with fear about the future , insecurity about current practice, and curiosity about the practical demands of the rapid technological revolution.