ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Teaching and assessing general capabilities

Over the last five or so years the focus around general capabilities substantially shifted from the question of why we should be assessing and teaching the skills. The main question now is how we can teach and assess general capabilities including critical thinking, creativity, collaboration, and research skills.

STEM learning in the early years

How early should educators be introducing children to the basics of science, technology, engineering and mathematics, and engaging them in STEM-related learning activities? An Australia-wide research project is zeroing in on preschool.

Relatively speaking: do our words influence how we think?

Linguistic relativity can tell us about our perceptions of reality and the relationship between language and the way we think

What's the Difference between Speech and Writing?

When we talk about 'language', sometimes we mean speech (spoken language), sometimes writing (written language). How are they different? Of course, speech is spoken and heard, while writing is written and read. But there are many other differences:

Υπολογιστική Υφολογία: Απόδοση της συγγραφικής πατρότητας σε ανώνυμα κείμενα

Η υπολογιστική υφολογία είναι ένας διεπιστημονικός κλάδος που διερευνά τον τρόπο γραφής των κειμένων και το πώς αυτός συνδέεται με την ταυτότητα του συγγραφέα τους ή και άλλα χαρακτηριστικά του όπως το φύλο, η ηλικία, τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Ο συγκεκριμένος κλάδος απαιτεί την εντατική συνεργασία επιστημών όπως η Γλωσσολογία, η Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, η Λογοτεχνική Ανάλυση, η Στατιστική, η Ανάκτηση Πληροφορίας, η Τεχνητή Νοημοσύνη και, ειδικότερα, ο κλάδος της Μηχανικής Μάθησης.