ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Strategies for Learning Grammar

Language teachers and language learners are often frustrated by the disconnect between knowing the rules of grammar and being able to apply those rules automatically in listening, speaking, reading, and writing.

Feedback for Thinking: Working for the Answer

We run the risk of giving the wrong kind of feedback for students, and it's not because we are bad people. We love our students.

How to teach pronunciation – 5 tips for ESL teachers

Of the hundreds of thousands of English classes that have taken place all over the world today, only a tiny fraction of them will have contained any pronunciation training. The reason for this is not that students do not want to learn pronunciation – they do.

To Teach Effective Writing, Model Effective Writing

I strive to teach my high school students the value of criticism, especially when it comes to improving their writing.

 

To do so, I model how criticism continues to help me become a better writer. Earlier this year, for example, I shared a draft of one of my education feature articles, which included detailed feedback from an editor at a prominent media company.

Λογοθεραπεία - Λογοπεδική

Η λογοθεραπεία αποτελεί ένα σύγχρονο εφαρμοσμένο επιστημονικό κλάδο με αντικείμενο τη διερεύνηση και αποκατάσταση των διαταραχών του λόγου, της φωνής και της ομιλίας.