ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ-ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ

Η φεμινιστική γλωσσολογία

Δεν είναι ευρέως γνωστό, αλλά υπάρχει κλάδος της γλωσσολογίας με τον τίτλο φεμινιστική γλωσσολογία (femi-nistische Linguistik).

Testing and Assessment

Indubitably, the terms “testing” and “assessment” are emotionally loaded because they carry negative connotations, as far as students and parents are concerned.

Task-Based Syllabus Design

According to Nunan (2001), ‘[s]yllabus design is concerned with the selection, sequencing and justification of the content of the curriculum’.

Language and Disadvantage

1. Introduction

 

There is no denying that the term disadvantage evokes images of poverty, disability, and lack of potential; to be at a disadvantage means to be discriminated against and looked down on.